Dėl vakarų baltų įtakos vakarinių lietuvių tarmių kirčiavimo sistemai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dėl vakarų baltų įtakos vakarinių lietuvių tarmių kirčiavimo sistemai
Alternative Title:
Concerning the influence of the Western Balts on the accentuation system of Western Lithuanian dialects
In the Journal:
Acta Baltico-Slavica. 2006, Nr. 30, p. 89-96
Keywords:
LT
Vakarų baltai; Tarmė; Kirčiavimas; Priegaidė; Metatonija.
EN
west balts; Dialect; Accentuation; Intonation; Metatony.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama vakarinių lietuvių tarmių kirčiuotų skiemenų priegaidžių prigimtis. Pagal intonacijos kreivę šios priegaidės kontrastuoja su atitinkamomis rytų aukštaičių tarmių priegaidėmis (taip pat dažnai ir latvių). Autorės nuomone, pagrindinė tokio neatitikimo priežastis galėjo būti *ei (<* ē [siaurojo e])>ie raida. Hipotezė paremta senais ir naujesniais lietuvių tarmių faktais. Pavyzdžiui, tokie Zietelos šnektos reliktai kaip sviekas lietuvių sveikas, sviekata liet. sveikata ir kt., gali būti laikomi vakarų baltų (prūsų ar greičiausiai jotvingių) substratu (dar plg. sveikas, latvių sveiks). Tada ir priegaidžių intonacinių kreivių "apsivertimas" vakarinėje lietuvių kalbos ploto dalyje taip pat laikytinas kalbinio vakarų baltų paveldo dalimi.

ENThis article discusses the nature of the tonemes of stressed syllables typical of the western area of Lithuanian. With respect to the intonation curve these tonemes are in contrast, to the corresponding tonemes of the dialects of Eastern Aukštaitian (often also of Latvian). In the author's opinion, the main reason of this discrepancy could be the development of the Baltic *ei (<* ê)>le. The hypothesis is based on the old and more recent Lithuanian dialect data. For example, such relics as sviekas St Lith sviêkas 'well, sound', sviekatà St Lith sveikata 'health', etc. in the Zietela subdialect can be accounted for only by the substratum of the western Baits (Prussian or more probably Yotvingian); cf. sveîkas, Latvian sveiks 'idem'. Thus, this 'reversal' of the toneme curves in western Lithuanian dialects is to be treated as a part of the linguistic legacy of the western Balts. [From the publication]

ISSN:
0065-1044; 2392-2389
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14801
Updated:
2021-03-06 15:26:36
Metrics:
Views: 14
Export: