Globos įstaigose augančių jaunuolių pasiruošimas savarankiškam gyvenimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Globos įstaigose augančių jaunuolių pasiruošimas savarankiškam gyvenimui
Alternative Title:
Preparing young people for an independent life in residential care
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 2 (13), p. 111-122
Keywords:
LT
Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Telšiai; Lietuva (Lithuania); Socialinė pagalba. Globa / Social assistance. Care; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – atskleisti jaunuolio, augančio globos įstaigoje, ruošimą ir pasiruošimą savarankiškam gyvenimui. Remiantis literatūros analize, aptariama institucinė globos samprata, jos bruožai, išryškinami jos privalumai ir trūkumai. Pristatomas Kauno ir Telšių globos namuose atliktas tyrimas, kuriuo siekta išsiaiškinti čia augančių jaunuolių suvokiamus savarankiško gyvenimo principus, auklėtojų vertinimą apie jų pasirengimą savarankiškam gyvenimui. Tyrimo rezultatų analizė parodė, kad globos namuose augančių jaunuolių pasirengimas savarankiškam gyvenimui yra nepakankamas, o valstybės politikos keliami uždaviniai praktiškai neįgyvendinami, auklėtojų nuomone, dėl lėšų trūkumo. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vaikų globos namai; Institucinė globa; Ruošimas savarankiškam gyvenimui; Children from residentional care; Institutional foster care; Preparation for independent living.

ENThe purpose of the article is to reveal education and individual preparation of a young person, growing in a care institution, for independent living. The conception of institutional care and its characteristics are discussed and advantages and drawbacks highlighted on the basis of the analysis of references. The article presents the survey carried out in Kaunas and Telšiai care homes, which was aimed at ascertaining the principles of independent living, perceived by the residents, and evaluation of the teachers with regard to their readiness for independent living. The analysis of the results of the survey demonstrated that readiness of the young persons living in care homes for independent living is insufficient and that the goals set by the national policy are practically impossible to implement, in the opinion of the teachers, due to lack of sources.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1467
Updated:
2020-12-17 21:31:20
Metrics:
Views: 130    Downloads: 48
Export: