Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum leidimas (1725) - Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių-lietuvių kalbų dalies registro šaltinis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aštuntasis Ehrenreicho Weismanno Lexicon bipartitum leidimas (1725) - Pilypo Ruigio žodyno (1747) vokiečių-lietuvių kalbų dalies registro šaltinis
Alternative Title:
Eight edition of lexicon bipartitum by Ehrenreich Weismann (1725) as a source for the German-Lithuanian part of the dictionary by Pilypas Ruigys (1747)
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2006, t. 8, p. 97-148
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Weismann, Ehrenreich; Leksikografija; Autorystė; Registro šaltinis; Žodžio lizdas.
Keywords:
LT
Autorystė; Leksikografija / Lexicography; Registro šaltinis; Žodžio lizdas; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTNustatyti dvikalbio žodyno registro šaltinį - vienas iš istorinės leksikografijos tikslų. Nuo žodyno prototipo priklauso daugybė dalykų: žodyno struktūra, leksikos apimtis ir pobūdis, gramatinės ir semantinės informacijos kiekis ir kt. Lietuvių kalbotyroje jau yra darbų, kuriuose nagrinėti dvikalbių ar daugiakalbių, spausdintų ar rankraštinių žodynų svetimosios(-ųjų) kalbos(-ų)-lietuvių registrų šaltiniai. Antai Kazys Pakalka nustatė, kad Konstantinas Sirvydas, sudarydamas vadinamąjį Promptuarium rėmėsi Nicolajaus Volckmaro Dictionarivm Qvatvor Lingvarvm (1613) „Polonicolatina" dalimi, o rašydamas Dictionarium trium linguarum, kurio išėjo keli leidimai, naudojosi Gregorijaus Knapijaus Thesavrvs (1621) registru. Giedrius Subačius įrodė, kad Simono Daukanto mažojo lenkų-lietuvių kalbų žodyno pagrindas - trikalbis Jano Litwińskio lenkų-lotynų-prancuzų kalbų žodynas7, o didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas sudarytas pagal Stanisławo Ropelewskio lenkų-prancūzų kalbų žodyno8 lenkiškąjį registrą. Pastaruoju metu daugėja darbų, nagrinėjančių Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų vokiečių-lietuvių registrų šaltinius9. Šio straipsnio tikslas - nustatyti ir aprašyti Pilypo Ruigio žodyno Litiauifch-Deutfches und Deutfch-Litiauifches Lexicon (toliau - RŽ) vokiečių-lietuvių kalbų dalies (toliau - RŽvī) registro šaltinį. [Iš leidinio]

ENIn the foreword to the dictionary, Ruigys himself mentioned only the name of the author of the source, indicating neither the exact title nor the year of the publication. In the Lithuanian bibliography it is thought that Ruigys used the 1741 dictionary by Weismann. In his recent study Vincentas Drotvinas claims that Ruigys could have referred to the 1725 dictionary or one of the earlier editions by Weismann. The article explores the history of the editions of the Lexicon bipartitum by the German lexicographer and educator ehrenreich Weisman (abbr. germ. Erich, lat. Eryc), presents some facts from the biography and activities of the author. In order to find out which editions of the dictionary by Weismann Ruigys could have used, all the editions are described and their chronological sequence is provided. The first edition is a Latin-German dictionary, thus it could not have been the source for the German-Lithuanian part of the dictionary by Ruigys. Starting with the second edition, the dictionary has a German-Latin part. It is possible to distinguish three periods in editing the dictionary by Weismann: the early (WL and WŽ2), the middle (WŽ3–WŽ6) and the late (WŽ7). WŽ8–WŽ10 editions were published posthumously. WŽ8 is an edited version of WŽ7, done by some other person(s). WŽ9 and WŽ10 do not differ from WŽ8 in the number of pages. A more detailed analysis of the foreword and preface to the dictionary is provided with the aim of discussing the purpose, sources and type of lexis of the dictionary. The main sources were earlier German dictionaries and works by Roman authors. The second German-Latin part was updated with terms relevant in those days.The article also presents a comparative analysis of the German-Latin editions (WŽvl2 [1685], WŽvl3 [1692], WŽvl7 [1715], WŽvl8 [1725], WŽvl9 [1732], WŽvl10 [1741]) of the Lexicon bipartitum by Ehrenreich Weismann and the German-Lithuanian part (RŽvl) of the dictionary by Pilypas Ruigys. When studying the differences of WŽvl2, WŽvl3, WŽvl7 and WŽvl8, the following ways of adding lexis and editing were identified: (1) register words and word collocations were added, (2) additional word meanings and homonyms were distinguished and new Latin equivalents were added, (3) more derivatives, compounds and usage examples were included in the families of words. A comparison of the registers of WŽvl8, WŽvl9 and WŽvl10, revealed that WŽvl9 is a reissued version of WŽvl8, and WŽvl10 is a reissued version of WŽvl9. In WŽvl9 and WŽvl10 a small number of WŽvl8 words and collocations were omitted, out of which 12 words and 5 collocations are found in the register of RŽvl. Also, in RŽvl and WŽvl8 there are 3 phrases, partially corrected or printed with the original errors in the later editions. The comparative analysis of WŽ editions and RŽvl showed that, in order to make a German-Lithuanian register, Ruigys adopted german words and collocations from WŽvl8 (1725). [From the publication]

ISSN:
1392-737X
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1459
Updated:
2020-07-21 15:37:20
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: