Šiuolaikinė animacija vaiko pasaulyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinė animacija vaiko pasaulyje
Alternative Title:
Contemporary animation and the childhood
In the Journal:
Socialinis darbas [Social Work]. 2008, t. 7, Nr. 1, p. 86-92
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTAnimaciniai filmai yra vienas iš svarbesnių televizijos komponentų, orientuotų išimtinai į vaikus. Vaikai yra ypač imlūs reklamai, animacijai ir vaizdams, kuriuos regi ne tik jiems skirtose programose. Jie tampa rizikos grupe patirti didžiausius neigiamus televizijos (taip pat ir netinkamų animacinių filmų) poveikius. Empiriniame tyrime analizuojami jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų šiuolaikinių animacinių filmų pasirinkimo motyvai bei emocinio santykio su šių filmų turiniu pobūdis. Anketinėje apklausoje dalyvavo 100 moksleivių, besimokančių 3-4 kl. (9-11 m. amžiaus). Gautų duomenų analizė atskleidė, kad šio amžiaus vaikai dažniausiai renkasi animacinius filmus, kuriuose gausu šmaikščių posakių, poelgių, nemažai veiksmo ir draugiškų santykių. Palyginus berniukų ir mergaičių rezultatus nustatyta, kad daugiau nei valandą žiūrėti animacinius filmukus linkę berniukai, o mergaitėms dažniausiai užtenka valandos. Taigi berniukai - grupė, ilgiau ir aktyviau veikiama animacinių filmų, o tai, esant neigiamam tokių filmų poveikiui, gali skatinti ir netinkamas jų vertybinių nuostatų formavimosi tendencijas. Tiriamieji filmus renkasi dažniausiai pagal tai, kiek šie yra jiems juokingi ir linksmi. Be to, filmai jiems patinka dar ir dėl to, kad juose veikėjai draugiški ir padeda vieni kitiems, o gėris kovoja su blogiu. Tuo tarpu, analizuojant vaikų emocinį santykį su žiūrimos animacijos veikėjais, pasitvirtina anksčiau atsiskleidusi tiriamųjų labiausiai vertinama savybė - draugiškumas. Taip pat nustatyta, kad vienos iš labiausiai vertinamų savybių yra animacinių filmų veikėjų drąsa bei atsakingumas.

ENAnimated cartoons is among the most important elements of television, oriented exclusively towards children, who are especially susceptible to advertising, animation and the images, which they see in programmes, not exclusively dedicated to them. They become the group of risk of experiencing the largest negative impact of television (including inappropriate animation). The empirical study analyzes the motives of choice of animated cartoons by junior school age children and the nature of emotional relation with their content. 100 schoolchildren of the 3rd – 4th form (9 – 11 years of age) participated in the questionnaire survey. The analysis of the obtained data revealed that the children of the said age most frequently choose the animated cartoons, plentiful with snappy dialogue, action and friendly relations. Upon comparing the boys’ and girls’ results it was established that boys are inclined to spend more than an hour for watching animated cartoons, an hour’s time is sufficient for the girls therefore the boys are the group, which is influenced by animation longer and more actively, which, in case of a negative impact by the animated cartoons, can encourage inappropriate trends of formation of their values. The respondents more frequently choose the animated cartoons according to their fun level. In addition, they also like the cartoons, in which the characters are friendly and helpful to each other and the good fights the evil while, when analyzing the emotional relations between the children and the characters of the cartoons, the trait, most valued by the respondents, which has revealed itself previously, i. e. friendship, manifests once again. In addition, it was established that courage and responsibility of the cartoon characters are also among the most valued traits.

ISSN:
1648-4789; 2029-2775
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14558
Updated:
2018-12-17 12:12:48
Metrics:
Views: 60    Downloads: 9
Export: