Social educational assistance for successful integration of refugee women into new social environment

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Social educational assistance for successful integration of refugee women into new social environment
Alternative Title:
Socialinė edukacinė pagalba pabėgėlėms moterims integruojantis į naują socialinę aplinką
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2008, Nr. 3 (61), p. 43-50
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pabėgėlės moterys; Socialinė grupė; Socialinė edukacinė pagalba; Refugee women; Social group; Social and educational assistance.
Keywords:
LT
Pabėgėliai / Refugees; Socialinė edukacinė pagalba; Socialinė grupė.
EN
Social and educational assistance; Social group.
Summary / Abstract:

LT[... ] Straipsnio tikslas - išryškinti socialinės edukacinės pagalbos galimybes pabėgėlėms moterims integruojantis į naują socialinę aplinką. Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjamos pabėgėlių moterų kaip socialinės grupės susiformavimo priežastys. Antrojoje dalyje analizuojamas socialinės edukacinės pagalbos teikimo procesas, trečiojoje dalyje pristatoma tyrimo metodologija, ketvirtoje dalyje, remiantis atlikto tyrimo rezultatais, išryškinami socialinės edukacinės pagalbos pabėgėlėms moterims ypatumai. [...] Remiantis mokslinės literatūros analize, galima teigti, jog edukacinė pagalba pabėgėlėms moterims yra edukacinės priemonės, kurios panaudojamos pabėgėlių moterų ugdymuisi, įgalina jas savarankiškai dalyvauti visuomenėje ir būti pilnavertėmis jos narėmis. Socialinė pagalba - tai konkretūs fiziniai ar psichologiniai veiksmai, kurie palengvintų pabėgėlių moterų integraciją į socialinį gyvenimą. [...] Apibendrinant empirinio tyrimo rezultatus, pažymėtina, kad pabėgėlės moterys, apibrėždamos socialinę pagalbą, akcentavo gyvenamosios vietos suteikimą, materialinę paramą, sveikatos priežiūros užtikrinimą, [...] Galima teigti, kad socialinė edukacinė pagalba pabėgėlėms moterims yra ciklinis procesas, kurio tikslas yra padėti jai atskleisti savo vidines galias, siekiant pagerinti savo santykį su kitais ir socialinį funkcionavimą bei sukurti geresnes sąlygas savo gyvenamojoje socialinėje aplinkoje. Siekiant užtikrinti, jog šis tikslas būtų pasiektas, socialinis darbuotojas gali pasinaudoti trimis socialinės pagalbos teikimo būdais: individualiu, grupiniu ir visuomeniniu. [...] Specialistų profesinės ir socialinės kompetencijų vystymasis, socialinių tinklų [...] sukūrimas padėtų pabėgėlėms moterims integruotis į naują socialinę aplinką. [Iš leidinio]

ENAs today there is no properly functioning system which would solve refugee women problems in Lithuania, women and children are mostly susceptible groups of refugees. The article addresses the following research problem: how social educational assistance can contribute to the successful integration of refugee women into new social environment? The first part of the article analyses the reasons for forming up refugee women as a social group. The second part analyses the process of providing social educational assistance; the third part presents the research methodology, whereas the fourth part, on the basis of the empirical research, analyses the research results with the focus on the peculiarities of social education for refugee women. The results of empirical research showed that refugee women are mostly in need of settlement support, psychological support, financial support warranties, formation of a positive opinion about refugees, child care support, allotment of a comfortable accommodation, educational and occupation support, moral support and communication. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Pabėgėlių socioedukacinių poreikių tenkinimo galimybės Lietuvoje / Irena Zaleskienė, Jolanta Banevičienė. Socialinis darbas. 2004, t. 3, Nr. 2, p. 90-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14519
Updated:
2018-12-17 12:12:37
Metrics:
Views: 13    Downloads: 2
Export: