Senųjų lietuvių prigimtinė tapatybė ir jos konflikto su krikščionybe drama (sociosofinis žvilgsnis iš dabarties)(1)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Senųjų lietuvių prigimtinė tapatybė ir jos konflikto su krikščionybe drama (sociosofinis žvilgsnis iš dabarties)(1)
Alternative Title:
National identity of ancient Lithuanians and its conflict with Christianity (a present-day sociosophic view) (1)
In the Journal:
Istorija [History]. 2008, Nr. 69, p. 42-52
Keywords:
LT
senieji lietuviai; etosas; gyvensena; prigimtiné religija; gamta jusliskumas; krikscionybe; pagonybé; socialiné organizacija.
EN
old Lithuanians; ethos; natural religion; nature; Christianity; paganism; social organisation.
Summary / Abstract:

LTSociosofinio bei etnosociologinio pobūdžio studijoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į pragaištingu dramatizmu alsavusį krikščionybės ir senųjų lietuvių gyvensenos (etoso) konfliktą. Remiantis socialinės organizacijos, socialinės bei kultūrinės antropologijos, semiotikos bei hermeneutikos teorijomis, taip pat retrospektyviniu-rekonstrukciniu metodu, siekiama atskleisti tą užsitęsusį konfliktą lėmusias priežastis. Plačiau liečiamos tuometinės krikščionybės ideologijos bei elgsenos ištakos, kurios siejamos su urbanizuotos, nuo gamtos "išsilaisvinusios" judėjų kultūros įtaka. Taip pat plačiau, labiau susistemintu ir novatoriškesniu žvilgsniu bandoma vertinti bei rekonstruoti senųjų lietuvių gyvenseną (prigimtinę religiją), kurios pagrindą sudarė kosmologinė pasaulėjauta. O pasipriešinimą krikščionybei - sustiprinta socialinė organizacinė parengtis. Priimtinu socialiniuose moksluose laipsniu nevengiama subjektyvizuoti autorinių įžvalgų. Jos pateisinamos gana aiškia ne tik dabartinės lietuvių tautos tapatybės, jos integralumo problema, bet ir būtinybe sustiprinti Lietuvos indėlį į bendruosius Europos namus. [Iš leidinio]

ENThis sociosophic and ethno sociological study focuses on the dramatic conflict between Christianity and the ethos of ancient Lithuanians. On the basis of theories dealing with social organization, social and cultural anthropology, semiotics and hermeneutics as well as the retrospective reconstructional method, the author aims to reveal the reasons of this long-lasting conflict and dwells upon the sources of Christian ideology and behaviour which are closely linked up with the urbanized Israelite culture. The ancient Lithuanian religion and mode of life, based on cosmographic world outlook as well as resistance to Christianity, are evaluated from the innovative point of view. The author also presents his own, maybe in a way subjective, insights into the above mentioned problems. These insights are based on the present-day identity of the Lithuanian nation, its integrity and its contribution to the common European home. [From the publication]

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
The Recovery of archaic Lithuanian thinking: a mythopoetic worldview / Žilvinas Svigaris. Filosofija. Sociologija. 2017, t. 28, Nr. 1, p. 47-55.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14506
Updated:
2018-12-17 12:12:33
Metrics:
Views: 60    Downloads: 6
Export: