Politinių partijų nuostatos Seimo rinkimuose 2004 vietinės valdžios ir valdymo srityje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinių partijų nuostatos Seimo rinkimuose 2004 vietinės valdžios ir valdymo srityje
Alternative Title:
Position of Political Parties in Elections to Seimas in 2004 in the Areas of Local Government and Governance
In the Book:
Keywords:
LT
21 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje vertinamos 6 partijų ar koalicijų 2004 metų Seimo rinkimų programų pasirinktos nuostatos apie vietos savivaldą ir savivaldybių viešąjį administravimą. Vietinį viešąjį administravimą negalima tirti atsietai nuo valstybinio viešojo administravimo. Savo požiūriu į pastarąjį Tėvynės sąjunga (TS), Liberalų ir centro sąjunga (LiCS) ir Valstiečių ir naujosios demokratijos sąjunga (VNDS) remia naująją viešąją vadybą (NVV), o A. Brazausko ir A. Paulausko koalicija – į viešąjį sektorių orientuotą viešąją vadybą. Partijų reformos savivaldybių valdyme atskleidžiamos per vietinių švietimo viešųjų paslaugų atvejį. TS ir VNDS siekia įdiegti NVV artimą tam tikrą sėkmės rodiklių nustatymo modelį, teikiant šias paslaugas, o LiCS – įvesti atskirus NVV elementus. Paskatos savivaldybėms Lietuvai leistų pasiekti geresnės kokybės vietinių viešųjų paslaugų. Svarbios vietos savivaldos dimensijos – finansinė ir reali decentralizacijos. Pagal naudojamus (1) vietinių mokesčių iniciatyvos bei (2) jų tarifų nustatymo modelius ši šalis pasižymi gana žemu finansinės decentralizacijos lygiu. VNDS nenumato keisti abiejų tipų vietinių mokesčių modelių. Pagal tam tikrus indikatorius TS ketina padidinti, o Darbo partija (DP) ir VNDS sumažinti finansinės decentralizacijos lygį. Visos 6 partijos ar koalicijos yra realios decentralizacijos lygio didinimo šalininkės, TS ir VNDS reformos šioje srityje atitinka NVV. Dabartinio „tarybos–administratoriaus“ savivaldybių institucinės sandaros modelio atsisakymą ir tiesioginių merų rinkimų įteisinimą gina DP, LiCS, R.Pakso koalicija ir VNDS. [Iš leidinio]

ENThe article looks at positions on local government and public administration of municipalities set out in Seimas electoral programmes by 6 parties or coalitions in 2004. The local public administration can not be investigated separately from the state public administration. According to their positions, Homeland Union (TS), Liberal and Centrist Union (LiCS), and Peasants and New Democratic Union (VNDS,) support the new public management (NPM); coalition of Brazauskas and Paulauskas supports the public management focused on the public sector. Party reforms in municipal governance are revealed through local educational public services. TS and VNDS aim implementing a model for defining certain success measures, which is close to NPM, while LiCS—introduce separate elements of NPM. Incentives to municipalities would stipulate better quality of local public services. Financial and real decentralization—important local government dimensions. As per utilized (1) local tax initiative and (2) their rate setting models, this country has a rather low financial decentralization level. VNDS does not plan changing these types of local tax models. According to certain indicators, TS is planning to increase and the Labour Party (DP) and VNDS to decrease the level of financial decentralization. All 6 parties/coalitions are supporting increase of real decentralization level, TS and VNDS reforms in this area correspond to NVV. Refusal of the current “council-administrator” structural model and legalization of direct election of mayors is supported by the DP, LiCS, Paksas’ coalition, and VNDS.

ISBN:
9955032782
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1448
Updated:
2020-07-28 12:05:03
Metrics:
Views: 48
Export: