The Acquisition of the first case oppositions by a Lithuanian and a Russian child

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Acquisition of the first case oppositions by a Lithuanian and a Russian child
In the Journal:
Wiener Linguistische Gazette . 2001, Nr. 67/69, p. 165-188
Keywords:
LT
Formalūs kriterijai; Gimtosios kalbos įsisavinimas; Kalbos išmokimas; Linksnio kategorijos įsisavinimas; Linksnio oppozicija; Morfologija; Psicholingvistika; Vaikų kalba
EN
Acquisition of case category; Case opposition; Child language; First language acquisition; Formal criteria; Language acquisition; Morphology; Psycholinguistics
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tiriamas linksnių opozicijų įsisavinimas lietuvių ir rusų tautybės vaikų kalboje. Analizė atskleidė, kad toks automatinis vienos konkrečios kategorijos lyginimas gali būti vaisingas tiek morfologinių formų tyrimui vienoje, tiek ir skirtingose kalbose. Tiriant linksnių opozicijas vienoje kalboje atsiskleidžia linksnių hierarchija ir jų produktyvumas. Galima teigti, kad ypač retas ir ankstyvas vietininko linksnis lietuvio vaiko kalboje yra perimtas kaip sustabarėjusi forma. Abipusis lingvistinis rusų ir lietuvių kalbinės medžiagos tyrimas parodė, kad abu vaikai įsisavino pirmąsias linksnių opozicijas panašiu laiku ir kiekviena linksnio forma opozicijoje pasirodė panašiu dažnumu. Tokie rezultatai gali būti nulemti kalbų sistemų panašumų. Vidutinis atotrūkis tarp pagrindinės formos ir kiekvieno sekančio linksnio, kaip taisyklė, didesnis rusų kalboje. Šis reiškinys aiškintinas individualiu vaiko ir mamos santykiu, kuriame vyrauja pamokanti bendravimo forma. Skirtinga vaikų lytis tai pat gali turėti tam tikrą įtaką. Lietuvių mergaitė pradėjo kalbėti gana anksti, tuo tarpu rusų berniukas išties demonstruoja pažangų kalbos vystymosi lygį. Šis fenomenas gali būti nulemtas balsių redukcijos ir fonologinės opozicijos nebuvimo nekirčiuotoje pozicijoje rusų kalboje, tačiau siekiant patvirtinti šią hipotezę reikalingi išsamesni tyrimai, remiantis gausesniu kiekvienos kalbos informantų skaičiumi.

ENThe paper analyses acquisition of case oppositions in the speech of Lithuanian and Russian children. The analysis revealed that such automatic comparison of one specific category may be fruitful for the research of morphological forms within one language and for cross-linguistic purposes. Research of case oppositions within one language shows the hierarchy of case forms and their productivity. It could be stated that the extremely rare and early locative forms in the speech of the Lithuanian child were reproduced as frozen forms. The cross-linguistic comparison between the Russian and Lithuanian data shows that both children acquire their first case oppositions in a similar order and with the similar percentage of case forms in every opposition. This may be typical to closely related languages. The average distance between the base form and every next occurring case is, as a rule, bigger in the Russian language. The explanation of this phenomenon may be connected with the individual strategy of the child and the mother who demonstrates rather instructive behaviour. The different sex of the children may also play a role. The Lithuanian girl is rather an early-talker in contrast to the Russian boy who demonstrates the intermediate level of speech development. This phenomenon may also happen due to the vowel reduction and the absence of phonological opposition between Russian vowels in the unstressed position. However, this hypothesis will need another investigation with the bigger number of informants for each language.

ISSN:
1016-2844
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14360
Updated:
2020-07-28 20:26:26
Metrics:
Views: 12
Export: