Pirmojo atgautosios lietuviškos spaudos dešimtmečio knygų leidybos pasiekimai (1904-1914 metai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pirmojo atgautosios lietuviškos spaudos dešimtmečio knygų leidybos pasiekimai (1904-1914 metai)
Alternative Title:
Lithuanian book publishing achievements during the first decade of the legal press in 1904-1914
Summary / Abstract:

LTRemiantis pirmojo atgautosios lietuviškos spaudos dešimtmečio publikacijų ir šaltinių knygotyrinės analizės metodais, straipsnyje atskleidžiamos esminės 1904–1914 metų lietuviškų knygų leidybos raidos tendencijos, pabrėžiama pirmųjų lietuviškų profesionalių spaudos, knygininkystės ir poligrafijos įstaigų svarba sugrąžinant ir sutelkiant pasaulietinę lietuvių inteligentiją etnografinėje Lietuvoje po spaudos draudimo, kuriant savarankišką spaudos leidybos ir platinimo įstaigų infrastruktūrą. Dėmesys sutelktas į šių procesų paskatintus ryškesnius kokybinius lietuviškų knygų. tematikos pokyčius, kurie atspindi unikalų aptariamojo laikotarpio kūrybinį potencialą ir atskleidžia tautos galimybes įveikti keturiasdešimt metų trukusį draudimą viešai skleisti gimtąjį žodį, taip pat sugebėjimą per labai trumpą laikotarpį priartėti prie kaimyninių kraštų knygų leidybos lygio. [Iš leidinio]

ENThis article reveals the primary trends of the development of the publishing of Lithuanian books during the 1904-1914 period, accentuating the importance of the first professional institutions of Lithuanian press, library science and printing, bringing back and employing the help of a Lithuanian intelligentsia open to the world in ethnographic Lithuania after the printing ban, creating an independent infrastructure of press publishing and distribution institutions, based on analytical methods for book research of publications and sources from the first decade after the revival of the Lithuanian press and printing. Attention is focused on the more telling changes in the quality of the themes of Lithuanian books, which reflect the unique creative potential of the time period under discussion and reveals the opportunities of the nation to overcome the 40 year ban to publicly use their native language, and also the ability during a very short period of time to draw nearer to the level of book publishing of neighbouring countries.

ISBN:
9955516968
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/143
Updated:
2020-06-05 19:21:24
Metrics:
Views: 42
Export: