Pavydo, pavyduliavimo, pavydulio ir pavydulystės santykis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pavydo, pavyduliavimo, pavydulio ir pavydulystės santykis lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje
Alternative Title:
Pavydas, pavyduliavimas, pavydulys and pavydulystė in the world-view of the Lithuanian language
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 169-174
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – aptarti, kokios ypatybės lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje priskiriamos pavydui, pavyduliavimui, pavyduliui ir pavydulystei. Emocinių būsenų ypatybes galima nusakyti išanalizavus atitinkamas konceptualiąsias metaforas, kurios nusako kalbos pasaulėvaizdyje užfiksuotus kokybinius emocijų požymius. Aprašant minėtais žodžiais įvardijamų emocinių būsenų ypatybes, remiamasi pavyzdžiais iš VDU Kompiuterinės lingvistikos centre sudaryto tekstyno. Žodžiai pavydas, pavyduliavimas, pavydulys ir pavydulystė tekstyne atspindėti labai nevienodai. Galima daryti prielaidą, kad šio tipo emocinėms būsenoms pavadinti kalbos pasaulėvaizdyje yra svarbūs tik du žodžiai: pavydas ir pavyduliavimas. Straipsnyje analizuojama šių žodžių vartosena. Išanalizavus konceptualiąsias pavydo ir pavyduliavimo metaforas daroma išvada, kad lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje šie psichikos reiškiniai siejami su tokiais subjektais ir objektais, kurių būsenos patyrėjas kontroliuoti negali arba gali tik iš dalies, kontrolės visada trūksta – skysčiu, nuodais, ugnimi, stichine jėga, liga, asmeniu, priešu, valdovu, gyvūnu. Dažniausiai tokio tipo emocines būsenas linkstama personifikuoti. Lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje pavydas ir pavyduliavimas įsivaizduojamos kaip pavojingos, sunkiai kontroliuojamos ir todėl neigiamai vertinamos emocinės būsenos. Pavydas yra stipresnis, sunkesnis ir pavojingesnis už pavyduliavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Pavydas; Pavyduliavimas; Pavydulys; Pavydulystė.

ENThe aim of this article is to discuss the kinds of unique characteristics that the words envy, jealousy, detractor, and jealousness have in the worldview of Lithuanian language. The unique aspects of emotional states can be defined by analysing the appropriate conceptual metaphors. Metaphors define qualitative traits of emotions recorded in the worldview of language. The unique aspects of the emotional states named by the above-mentioned words are described, using examples from the corpus made by the Computer Linguistics Centre of Vytautas Magnus University. The words envy, jealousy, detractor, and jealousness are reflected in it very unevenly. Once can make an assumption, that only two words are important in the worldview of the language in giving a name to this type of emotional states, which are envy and jealousy. The usage of these words is analysed in this article. Having analysed the conceptual metaphors of envy and jealousy, a conclusion was reached, that these expressions of the psyche in the worldview of Lithuanian is linked with the kind of subjects and objects, the state of which cannot be controlled by the person that experiences this state or can only control partially, as control is always lacking – with liquid, insects, fire, the power of nature, disease, person, enemy, leader, animal and darkness. Most often one is inclined to personify the emotional states of this type. In the worldview of Lithuanian, envy and jealousy are imagined as dangerous, difficult to control and, as a result, negatively assessed emotional states. Envy is stronger, more difficult and more dangerous than jealousy.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
Vidinio gyvenimo reiškinių sezoniškumas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje / Silvija Papaurėlytė. Acta humanitarica universitatis Saulensis. 2014, t. 20, p. 200-209.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1405
Updated:
2016-09-19 16:09:10
Metrics:
Views: 68
Export: