Vaikų vasaros atostogų reikšmingumo socialinis-edukacinis diskursas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vaikų vasaros atostogų reikšmingumo socialinis-edukacinis diskursas
Alternative Title:
The Importance of children's social-educational discourse on leisure in summer holidays
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 3 (7), p. 65-73
Keywords:
LT
Laisvalaikis / Leisure; Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LTVaikų atostogos pasižymi labai svarbiomis funkcijomis: rekreacijos, sveikatingumo ir pan. Vaikai atostogų metu tampa kiemo bendrijų nariais, aplinka tampa laisva, keičiasi vaidmenys. Vaikų laisvalaikis vertinamas kaip nauja galimybė jų savarankiškumui ugdyti, saviraiškai bei vaiko „Aš“ tapatumui nusakyti. Vasaros metu padidėja vaikų nusikalstamumas, todėl jų laisvalaikis vasaros atostogų metu dažnai suvokiamas kaip suaugusiųjų prižiūrima ir kontroliuojama veikla. Laisvalaikis traktuojamas kaip turintis stimuliuojančią, o ne ugdančią veiklą. Tikslas – nustatyti vaikų laisvalaikio vasaros atostogų metu socialinį – edukacinį diskursą suaugusiųjų samprotavimų kontekste.Reikšminiai žodžiai: Laisvalaikis; Diskursas.

ENHolidays of children have especially important functions, i.e. recreation, wellness, and etc. During holidays, children become members of courtyard communities, the environment becomes free, and roles are exchanged. Leisure of children is evaluated as a new opportunity for development of children’s independence as well as description of child’s individuality. During summer holidays, delinquency of children increases, therefore their leisure during summer holidays is often perceived as activity monitored and controlled by adults. Leisure is treated as a stimulating rather than educating activity. The aim is to identify the social-educational discourse of leisure of children during summer holidays in the context of reasoning of adults.

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Vaikystės fenomenas: socialinis-edukacinis aspektas / Audronė Juodaitytė. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003. 432 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1402
Updated:
2018-12-17 11:34:16
Metrics:
Views: 47    Downloads: 2
Export: