Emociniai asmenybės bruožų koreliatai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Emociniai asmenybės bruožų koreliatai
Alternative Title:
Emotional correlates of the basic traits of personality
In the Journal:
Psichologija. 2005, t. 31, p. 16-38
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Asmenybės bruožai; Emociniai bruožai; Ekstraversija; Intraversija; Neurotizmas; Traits of Personality; Emotional traits; Extraversion; Intraversion; Neuroticism.
Keywords:
LT
Ekstraversija; Emocijos / Emotions; Intraversija; Neurotizmas; Psichologija / Psychology.
EN
Emotional traits; Extraversion; Intraversion; Neuroticism; Traits of Personality.
Summary / Abstract:

LTTyrimų, skirtų asmenybės ir emocijų problemai, rezultatai rodo įtikinamą dviejų pagrindinių bruožų – ekstraversijos ir neurotizmo – ryšį su emocinėmis asmenybės predispozicijomis. Įrodyta, kad ekstraversija yra teigiamų emocijų prediktorius, o neurotizmas – neigiamų (Costa and McCrae, 1980; Eysenck H. J., Eysenck M. W., 1985). Kiti tyrimai atskleidžia minėtų ryšių sudėtingumą ir nevienareikšmiškumą (Matthews, 1997; Williams, 1993). Šio tyrimo tikslas – taikant originalią emocinių išgyvenimų įvertinimo metodiką papildyti naujais faktais, sukonkretinti (analizuojant platų emocinių parametrų spektrą) minėtų ryšių pobūdį ir įsitikinti jų priklausomybe nuo kasdienės veiklos rūšies. Tyrimo rezultatai parodė stiprias emocinių parametrų sąsajas su neurotizmo matmeniu, o su ekstraversijos matmeniu reikšmingų ryšių neaptikta. Palyginamoji asmenybių tipų analizė patvirtino daugelyje tyrimų konstatuotus ryškius emocinius skirtumus tarp stabilių ekstravertų ir nestabilių introvertų, taip pat tarp emociškai stabilių ir nestabilių tipų. Gauti duomenys apie šiems asmenybės tipams būdingus emocinių išgyvenimų modalinius skirtumus, kurių pasireiškimas priklauso nuo kasdienės veiklos rūšies, tačiau šie skirtumai yra nedideli ir dauguma statistiškai nereikšmingi. [Iš leidinio]

ENMost previous researches have demonstrated relatively high correlations between two main traits – Extraversion and Neuroticism – and personality emotional predispositions. It has been proved, that Extraversion is a predictor of positive emotions, while Neuroticism is predictor of negative emotions (Costa & McCrae, 1980; Eysenck & Eysenck, 1985). However, some other research reveals the complexity and certain discrepancy of the above-mentioned links (Matthews, 1997; Williams, 1993). The main aim of the presented research is to supplement the character of above-mentioned links with new facts by using original methodology of examination of emotional experience and to specify (analyzing a wide range of emotional parameters) the character of above-mentioned links proving their reliance on the type of everyday activity. The comparative analysis of personality types has revealed significant emotional differences, found by many previous researches, between stable extroverts and unstable introverts and also between emotionally unstable and stable types. Research has showed the modal differences of emotional experience inherent to these personality types, therefore display of these differences depends on the specificity of everyday activity. However these differences are minor and most of them are not statistically significant.

ISSN:
1392-0359; 2345-0061
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1397
Updated:
2018-12-17 11:34:15
Metrics:
Views: 41    Downloads: 3
Export: