Ernestas Galvanauskas-Lietuvos diplomatijos ir politikos istorijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ernestas Galvanauskas-Lietuvos diplomatijos ir politikos istorijoje
Alternative Title:
Ernestas Galvanauskas in diplomatic and political history of Lithuania
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Ernestas Galvanauskas - Lietuvos ir Lenkijos Vilniaus klausimas - Klaipėdos konvencija; Ernestas Galvanauskas - Lithuania-Poland dispute over Vilnius - Convention of Klaipėda.
Keywords:
LT
20 amžius; Ernestas Galvanauskas.
EN
Ernestas Galvanauskas - Lithuania-Poland dispute over Vilnius - Convention of Klaipėda.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio objektas yra žinomo Lietuvos politiko Ernesto Galvanausko (1882 - 1967) viešoji ir pedagoginė veikla. Teigiama ir įrodoma, kad E. Galvanausko diplomatinės pastangos įtakojo lietuvių liberalią mintį 1920 - 1940 m. laikotarpiu. Didelis E. Galvanausko nuopelnas - Klaipėdos Prekybos instituto įkūrimas. Tai buvo pirmoji Lietuvoje speciali aukštoji vadybos mokykla, orientuota į verslo vadybos specialistų rengimą. Komersantų rengimas Lietuvai - didelis E. Galvanausko įžvalgumas. Jis greitai suprato, ką reiškia išsilavinęs prekybininkas Lietuvos verslui, ūkinei raidai. Klaipėdos byloje po pusantrų metų atkaklios kovos laimėjo E. Galvanausko numatyta ir vadovaujama politinė linija. Stabilia diplomatija jis mokėjo gerai ginti mažos nepriklausomos Lietuvos reikalus didžiųjų Europos valstybių forumuose. E. Galvanauskas suprato, kad Lietuvai norint išeiti iš savo siaurų lingvistinių ribų į normalias, ekonomiškai ir istoriškai pagrįstas valstybės sienas, reikia šalies politiką vesti kultūrinio ir politinio federalizmo linkme. Tik tokia politinė kryptis leistų formuoti Lietuvos valstybę, išeinant iš grynai lingvistinių lietuvių tautos ribų. Praėjusio šimtmečio dvidešimtaisiais metais Lietuvoje ši idėja nebuvo populiari. Vilniaus byla buvo pralaimėta ir dėl Lenkijos karinės jėgos ženklios persvaros, nepalankaus santarvės valstybių nusiteikimo Lietuvos atžvilgiu, ir dėl visuomenės federalizmo idėjos visiško atmetimo. [Iš leidinio]

ENThe public and pedagogical activities of the known Lithuanian politician Ernestas Galvanauskas (1882-1967) is subject of the article. It is stated and proved that during the period from the 1920 to 1940 the diplomatic efforts of E. Galvanauskas had influenced the Lithuanian liberal thought. Moreover, he has made a substantial contribution in the preparation of qualified merchants in Lithuania. It is proposed in the article to apply E. Galvanauskas standpoint concerning the preparation of the specialists, and distinguish between management and business administration studies. The political line conceived and guided by E. Galvanauskas has won the tough battle of the Klaipėda case which lasted for a year and a half. His subtle diplomacy skills has contributed greatly to defending the interests of the small country Lithuania in the forums of the big European countries. E. Galvanauskas apprehended the need for the Lithuania to direct its politics to the route of cultural and political federalism. Such political direction would enable to form the state of Lithuania starting up from the purely linguistic drift of Lithuanian nation. This idea was not popular in the 20s of the last century. The Vilnius case was lost due to the following reasons: a) great preponderance of the Polish military forces; b) unfavourable attitude of allied states towards Lithuania; c) total rejection of federalism idea by the society. [From the publication]

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Šiaulių prekybos instituto 1934-1944 m. veikla : patirties aktualijos / Juozas Klebanovas, Teodoras Tamošiūnas. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2008, Nr. 3 (12), p. 153-158.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13899
Updated:
2018-12-17 12:00:15
Metrics:
Views: 26    Downloads: 11
Export: