Lietuvių (baltų) ir slavų laidojimo ritualas : lokalūs ir migruojantys elementai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių (baltų) ir slavų laidojimo ritualas: lokalūs ir migruojantys elementai
Alternative Title:
Lithuanian and slavic burial ritual: local and migrant elements
Keywords:
LT
Baltai; Laidojimas. Laidotuvės. Šermenys / Burial. Funeral; Slavai.
EN
The Balts; The Slavs.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami lietuvių (baltų) ir slavų laidojimo ritualai per mitologinių sakmių, papročių, tikėjimų, archeologinių radinių prizmę, t. y. neišskiriant jų iš bendro dvasinės ir materialinės kultūrų konteksto. Tikslas - išsiaiškinti laidojimo ritualo elementus ir jų kilmę. Iš pradžių išskiriami lietuvių ir slavų laidotuvių ritualų elementai, nustatomi jų tapatumai, panašumai ar skirtumai, tada pasiaiškinami elementų lokališkumas ir migravimas. Pasitelkiami tyrinėti istorinis aprašomasis, lyginamasis ir struktūrinis (folkloro tekstams) metodai. Natūralia mirtimi mirusių lietuvių ir slavų laidojimo ritualų struktūros panašios. Išskirti ir tyrinėti elementai: marinimas, mirusiojo prausimas, šarvojimas, šermenys (budynė), papildomų įkapių dėjimas į karstą, mirusiojo išnešimas, vežimas į kapus, laidojimas, veiksmai palaidojus. Ritualuose daugiau tapačių, panašių nei skirtingų elementų. Labiausiai skiriasi apeiginiai veiksmai, susiję su mirusiojo laidojimu. Galima išskirti tik tam tikrai tautai ir regionui būdingus elementus. Nenatūralia mirtimi mirusiųjų laidojimo ritualo struktūros aptikti nepavyko. Tiek lietuvių, tiek slavų tyrinėtojai daugiausia žinių pateikia apie laidojimo būdą ir vietą. Lietuvių etnologai apie kitus ritualo elementus suteikia fragmentiškos informacijos. Tuo tarpu slavai kiek daugiau dėmesio skiria visam apeigų kompleksui, tačiau vientisos schemos neaprašo. Tarp išskirtų lietuvių ir slavų laidojimo ritualų elementų aptikta daugiau skirtumų nei panašumų. Elementams būdingas lokališkumas. [Iš leidinio]

ENIn this article we analyze Lithuanian and Slavic burial rituals in the light of customs, believes, folk legends and archaeological findings. So we have the possibility to investigate ritual as an inseparable object from the whole spiritual and material culture. The main attention was drawn to the elements of the rituals, to their prevalence, their similarities and differences. On systemizing the elements of the Lithuanian and Slavic burial rituals, we noticed many similarities between the burying of people, who are dead of natural death and differences between the burying of people, who are dead of violence, suicides, diseases and etc. In addition, we have rather poor Lithuanian materials and studies about the inopportune dead. Slavic people, especially East Slavic, have much more this material. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13887
Updated:
2013-04-28 17:49:05
Metrics:
Views: 10
Export: