Rytų Europos kultūra migracijos kontekste : tarpdalykiniai tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Europos kultūra migracijos kontekste: tarpdalykiniai tyrimai
Alternative Title:
  • Культура Восточной Европы в контексте миграции: междисциплинарные исследования
  • East Europe culture in the context of migration: interdisciplinary studies
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2007.
Pages:
605 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir rodyklės.
Keywords:
LT
Kultūra; Rytų Europos šalys (Eastern Europe states); Migracija.
EN
Culture; East Europe; Migration.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTRytų Europa – sąlyginė geografinė sąvoka, apimanti plačią miškingų lygumų juostą, kurioje pasklidusios gentys kūrė ir perdavė unikalų kultūros palikimą naujiems etniniams ir politiniams teritoriniams dariniams, virtusiems valstybėmis. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, su Vidurio Europa susiliejanti Abiejų Tautų Respublika, Rusijos imperija, Sovietų Sąjunga – tai teritorija, kurioje kultūros vyksmas nagrinėjamas migracijos kontekste. Leidinio tikslas – pristatyti naujausias vienaip ar kitaip susijusias su migracijos vyksmu temas, tyrinėtas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Rusijoje, migracijos įtakų tyrinėjimų kryptis ir metodikas. Remiantis naujais duomenimis siekiama skaitytojams parodyti senovės, viduramžiško, modernėjančio, modernaus ir postmodernaus pasaulio realijas mikroaplinkoje – lokalinėje etninėje ir teritorinėje bendruomenėje, o diskursais už Rytų Europos ribų – daugialypę kultūros vyksmo prigimtį, atsiskleidžiančią tradicijos statinėje migracijoje (A. S. Mylnikovas), emigrantų kultūros formų tęstinume ir kultūros globalizacijoje. Teorinių įžvalgų plotmėje bandoma apžvelgti kultūros pokyčių tendencijas kaip kultūrų sąveikos, kultūrų elementų migracijos, kultūros integracijos, gyventojų migracijos ir integracijos bei lokalinio tapatumo perimamumo pasekmes. [Iš leidinio]

ENThe Eastern Europe is a relative geographical concept, covering a broad range of forested plains, on which tribes developed and transferred a unique cultural heritage to the new ethnical and political territorial formations, which later became states. The Grand Duchy of Lithuania, the Polish – Lithuanian Commonwealth, which merged with the Central Europe, the Russian Empire and the Soviet Union is the territory, on which the progress of culture is examined in the context of migration. The aim of the publication is to present the newest subjects, in one way or another related with migration and examined in Lithuania, Latvia, Estonia, Byelorussia and Russia, the directions and methodologies of studying of the influence of migration. Referring to the new data, the publication attempts to show the reality of the ancient times, the medieval, modern and postmodern world in a microenvironment, i. e. in a local ethnic and territorial community, and, by discourses beyond the limits of the Eastern Europe – the multiple nature of the progress of culture, which reveals itself in the static migration of the tradition (A. S. Mylnikov), in the continuity of the forms of culture of the emigrants and the globalization of culture. On the plane of theoretical insights attempts are made to overview the trends of cultural changes as consequences of interaction between the cultures, migration of elements of cultures, culture integration, migration and integration of residents and continuity of the local identity.

ISBN:
9789955340683
Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13392
Updated:
2018-12-23 11:52:35
Metrics:
Views: 28    Downloads: 1
Export: