Bendratautinės europinės etninės muzikos poveikis lietuvių tradicinio kankliavimo repertuarui

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendratautinės europinės etninės muzikos poveikis lietuvių tradicinio kankliavimo repertuarui
Alternative Title:
Impact of common European ethnical music on the traditional Lithuanian repertoire of Kanklės music
Keywords:
LT
Europos etninė muzika; Instrumentinė muzika; Kankliavimas; Lietuvių etninė muzika; Repertuaras.
EN
European ethnical music; Instrumental music; Kanklės music; Lithuanian ethnical music; Repertoir.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis naujausia kanklių tipologijos ir tyrinėjimo sistema, pateikiama glausta kanklių gvildenimo istorija, jų tipologija, repertuaro bruožai. Tyrinėjamas bendratautinių europinių instrumentų (smuikų ir armonikų) etninės muzikos poveikis lietuvių tradicinio kankliavimo repertuarui XIX a. II pusėje-XX a. I pusėje. Kanklių pavadinimas pirmą kartą minimas vokiškai Kewersche Harfe (Kuršių arfa) J. Bretkūno 1580 m. Biblijos vertimo rankraštyje. Pirmąją lietuvių kanklių klasifikaciją 1937 m. pateikė Z. Slavinskas. Naujausi Baltijos tautų kanklių tyrinėjimai, tipologija, paplitimo žemėlapiai, kilmės versijos pateiktos 1990 ir 1994 m. kolektyvinėje monografijoje "Senosios kanklės ir kankliavimas". Straipsnyje nagrinėjama vakarų aukštaičių ir žemaičių, suvalkiečių autentiška kanklių bei armonikos muzika, iššifruota V. Palubinskienės ir A. Baikos. Melodijos paimtos iš Lietuvių literatūros ir tautosakos rankraštyno, Etnomuzikos instituto, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos archyvų. Bendrais bruožais aptarti pagrindiniai lietuvių kanklių repertuaro ypatumai, jie palyginti su kitų, daugiausia bendratautinių daugiagarsių muzikos instrumentų atliekamomis melodijomis ir su tų Lietuvos etnografinių sričių liaudies dainomis bei šokiais. Tyrinėjant XIX a. II pusėje-XX a. I pusės instrumentinę muziką pastebėta, kad tradicinio kankliavimo repertuaras kito įsivyravus armonikoms, smuikams ir homofoninio stiliaus muzikai. Repertuaro pobūdį ir kaitą tuo laikotarpiu lėmė bendratautiniais europiniais instrumentais grojama šokių muzika ir geografinė Lietuvos padėtis.

ENIn our article, written using the latest typology and research methods of kanklės, we present a brief history of Kanklės research. In the research of the interaction between ethnic and common European traditions in the repertory of the Lithuanian kanklės music of the late19th th century and the early 20th century, many common features have been noticed in genres and means of expression between the music of kanklės and accordion. It is obvious that kanklės music has been influenced by accordion music. The kankles players retained the main features of West Aukštaičiai,Žemaičiai and Suvalkiečiai song melodies: dominating major tonalities, homophony, simple rhythmic structure and metre. Songs that are played on the kanklės almost named unchanged and retained the character of vocal songs. Therefore, we can state that this type of songs did not become an independent genre of the instrumental repertoire. [From the publication]

Related Publications:
The Impact of common European ethnic music on the traditional Lithuanian repertoire of kanklės music / Vida Palubinskienė. Mūzikas zinatne šodien: pastavigais un mainigais : zinātnisko rakstu krājums. 2016, 8, p. 11-28.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13869
Updated:
2019-09-24 14:35:16
Metrics:
Views: 14
Export: