Kelionė į Neten ir atgal

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kelionė į Neten ir atgal
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Ivanauskaitė
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Jurgos Ivanauskaitės romanas "Sapnų nublokšti" . Rašytojos kūryba - svarbi besikeičiančios lietuvių prozos dalis. Ji ne tik įtvirtino savitą feministinės pasaulėjautos aspektą, tačiau ir įskiepijo lietuvių prozai rytietiškų doktrinų bei vaizdinių, atvėrė visiškai naują geismo ir kūniškumo problemų lauką. "Sapnų nublokšti" matyti literatūriškumo, rašymo technologijos persvarą prieš profetiškumą, kurią nurodo romane tvyranti ironija. Technologiškai sutvarkyta kompozicija - visi knygos personažai lyg drugeliai suskrenda į nušvitimą turinčią suteikti liepsną. Romano veikėjai įvairiais keliais atkanka į Himalajų miesteliūkštį Neten, kur jų gyvenimai susilieja į darnų likimo numegztą voratinklį. Visų jų gyvenimai perteikiami aprašant juos iš vidaus ir iš išorės - dvi aprašymo plotmės išryškina esminį žmogaus savivaizdžio ir jo atvaizdų kituose žmonėse skirtingumą. "Sapnų nublokšti" plėtojamos vienos esminių J. Ivanauskaitės kūryboje geismo ir kūniškumo, geismo galios ir geismo teikiamos palaimos temos. Pasitenkinimas yra susijęs ir su pažinimu, ir su savojo kūniškumo, lyties apibrėžtumo įveika. Moterys doktrinas įsisavina kūnu - pasitenkinimas yra būtina suvokimo prielaida. Tokio suvokimo metu kūriniškoji galia virsta beasmene visatos energijos apraiška. Mokytojų, nušvitusių, atgimėlių, tantros adeptų ar apsišaukėlių importas romane - svarbi vakarietiškosios kultūros ekonomikos dalis, ji veikia įvairiausiais lygiai, todėl preke tampa ir tautų nelaimės, genocidai - jie paverčiami akademine produkcija, turistinių maršrutų vietomis, sakralizuotomis prekėmis.

ENThe article discusses Jurga Ivanauskaitė’s novel "Sapnų Nublokšti". The writer’s oeuvre is an important part of the Lithuanian prose, which is always changing. It not only entrenched a peculiar aspect of feminist worldview but also introduced certain Eastern doctrines and imagery to Lithuanian prose and opened the entirely new field of problems of lust and carnality. In "Sapnų Nublokšti" one can see the preponderance of literacy and technology of writing against the prophetism, which is rendered through the irony, with which the novel is saturated. The composition is arranged technologically – all the characters in the book, like butterflies, fly towards the fire, which should enlighten them. By taking different roads, each of them comes to Himalayan village Neten, where their lives merge into a harmonious web, made by faith. Their lives are described both from the inside and from the outside, i. e. the two planes highlight the essential difference of the person’s self-perception and his/her image in other people. In "Sapnų Nublokšti" some of the essential subjects of J. Inavauskaitė‘s oeuvre, i. e. lust and carnality, power of lust and the bliss, provided by lust are developed. The satisfaction is related both to cognition and overcoming of one’s own carnality and definition of sex. Women assimilate doctrines via the body, i. e. satisfaction is the necessary prerequisite for cognition. During such comprehension the carnal power becomes an impersonal manifestation of the energy of the universe. The import of teachers, the enlightened and resurrected persons, tantrum adepts and impostors in the novel is an important part of the economics of the Western culture. It affects equally therefore national disasters and genocides become goods – they are turned into academic production, places of routes for tourists and sacral goods.

ISBN:
9789986638902
Related Publications:
"Ilgesys plius nuodėmė lygu gyvenimas" : dukters palaidūnės kelionė Dievop / Tomas Kiauka. Kultūros barai. 2010, Nr. 9, p. 52-60.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13850
Updated:
2018-12-17 12:00:05
Metrics:
Views: 12    Downloads: 7
Export: