Aukštaitės folkloristės akistata su žemaičiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aukštaitės folkloristės akistata su žemaičiais
Alternative Title:
Folklorist from Aukštaitija meeting Samogitians
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2007, 34, p. 220-242
Keywords:
LT
Žemaičiai; Tradicinė kultūra; Stereotipai.
EN
Samogitians; Folk culture; Stereotypes.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje aptariami Salantų (Kretingos raj.) parapijoje 2004 m. vykusios ekspedicijos rezultatai, kartu pateikiami asmeniniai autorės įspūdžiai, susiję su bendra kultūrine situacija. Per aukštaičių ir žemaičių mentaliteto skirtumus (aukštaitė folkloristė susiduria su žemaičiais) bandoma apčiuoti tipiškiausius žemaičių charakterio pasireiškimus. Autorė aprašo ypatingus, kartais dar praturtintus mažomis detalėmis, atvejus iš savo susitikimų su vietos gyventojais. Ji domisi ne tik tradiciniu, klasikiniu folkloru, kurį prisimena vietiniai, bet taip pat jų požiūriu į pašalietį, staiga peržengiančiu jų namų erdvę ir pateikiančiu netikėtų klausimų. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į šiuolaikinio kaimo struktūrą, į kasdienį bendruomeninį gyvenimą, į pašaliečio akimis matomą kraštovaizdį. Socialinė situacija kaimo vietovėje ir iš esmės kiekvienoje šiuolaikinėje bendruomenėje atsirandantys asocialūs asmenys yra taip pat aptariami; domimasi vietinių gyventojų požiūriu į tokius žmones. Per ekspediciją surasto talentingo žemaičių pasakotojo, nuostabaus tradicinių naratyvų žinovo Kazimiero Puškoriaus iš Laivių portretas yra pristatomas išsamiau, kartu trumpai įvertinamas iš jo užrašytas folkloras ir aprašoma jo pasakojimo maniera. Publikacijos pabaigoje pateikiami keli iš šio pateikėjo įrašyti naratyvai.

ENThe publication describes results of the folklore fieldwork session taking place in 2004 in Salantai parish (Kretinga district) along with personal impressions of the author related to the general cultural situation. In the light of different mentalities characteristic to people from Aukštaitija and to those from Samogitia (a folklorist with an Aukštaitija background encountering Samogitians), the most typical manifestations of Samogitian character are attempted to grasp at. The author describes particular cases, sometimes even enriched in small details, of her personal meetings with local people. She is interested in not only the traditional, classical folklore that they remember, but also in their general attitude towards an outsider, suddenly entering their home space and making unexpected inquires. Special attention is paid to the contemporary village structure, to the common daily life, to the general landscape viewed by an outsider. The social situation in the countryside and certain asocial individuals occurring virtually in every contemporary community are also in the focus of discussion; attention is paid to the general attitude of the locals towards such individuals. A personal portrait of a talented Samogitian storyteller discovered during this particular fieldwork session, an excellent connoisseur of the traditional narratives Kazimieras Puškorius from Laiviai village is presented in somewhat more detail, along with concise evaluation of the folklore recorded from him and a description of his personal manner of storytelling. The publication is concluded with presentation of several narrative texts recorded from this informant. [From the publication]

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13798
Updated:
2018-12-17 11:59:55
Metrics:
Views: 7    Downloads: 2
Export: