Veiksniai, sąlygojantys profesinio rengimo institucijos moksleivių nenorą lankyti mokyklą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veiksniai, sąlygojantys profesinio rengimo institucijos moksleivių nenorą lankyti mokyklą
Alternative Title:
Factors Responsible for Reluctance of the Students of a Vocational Training Institution to Attend School
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2005, Nr. 1 (12), p. 102-108
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Moksleiviai; Mokytojai; Mokyklos nelankymas; Profesinis rengimas.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Mokiniai /School students; Pedagogai / Pedagogues; Profesinis rengimas / Vocational training.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos mokyklos nelankymo priežastys. Apklausos raštu metodu apklausta 100 Lietuvos reabilitacinio profesinio rengimo centro (toliau – LRPRC) moksleivių ir 40 pedagogų. Tyrimo duomenų analizė parodė, kad nelankyti mokyklos moksleiviai gali dėl tokių veiksnių: neigiamo požiūrio į šią ugdymo instituciją, galimybių aptarti savo problemas ir rūpesčius su auklėtojais ir kitais pedagogais stokos, bendraamžių įtakos, sunkios materialinės padėties ir menkos mokymosi motyvacijos. Mokyklos pedagogai moksleivių nenorą lankyti mokyklą visų pirma linkę vertinti kaip visų kitų visuomenės problemų pasekmę. [Iš leidinio]

ENThe article looks into the causes of failure to attend school. 100 students and 40 pedagogues of the Lithuanian Rehabilitation Centre of Vocational Training participated in a written survey. The analysis of survey data showed that failure of the students to attend school may be caused by the following factors: negative attitude to the education institution, lack of possibilities to discuss their problems and concerns with form tutors and other pedagogues, influence of contemporaries, awkward financial situation and poor learning motivation. The pedagogues of the school, above all, are inclined to estimate reluctance of the students to attend school as the outcome of all other problems of the society.

ISSN:
1392-5369; 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1371
Updated:
2018-12-20 23:04:43
Metrics:
Views: 41
Export: