Kalba, pažinimas ir veiksmas : rinktiniai straipsniai analitinės filosofijos temomis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalba, pažinimas ir veiksmas: rinktiniai straipsniai analitinės filosofijos temomis
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, [2007].
Pages:
239 p
Notes:
Bibliografija prie straipsnių ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Kalba; Reikšmė; Analitinė filosofija; Language; Meaning; Analytic philosophy.
Contents:
Pratarmė — 1. Apie ženklus, kalbą ir mąstymą — 2. Kalba kaip mąstymo prielaida ir priemonė — 3. Reikšmė, tiesa ir komunikacija — 4. Sąmonės problema funkcinės reikšmės teorijos kontekste — 5. Kalba kaip konceptualinė sistema – 6. Konceptualinė sistema ir patyrimo galimybės sąlygos — 7. Kritinė filosofija ir transcendentalinė argumentacija — 8. Ontologinė problematika šiuolaikinėje analitinėje filosofijoje — 9. Žmogaus problemos transformacija analitinėje filosofijoje — 10. Veiksmo aiškinimo problema analitinėje filosofijoje ... — Priedas. Multikultūralizmo inversijos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Filosofija / Philosophy; Kalba; Reikšmė.
EN
Analytic philosophy; Language; Meaning.
Summary / Abstract:

LTRinkinyje aiškinama ir ginama viena sisteminė analitinės filosofijos koncepcija, kurią galima būtų pavadinti neredukciniu materializmu - kuris teigia objektyvų substancinį (materialų) pasaulio vieningumą, bet kartu pripažįsta žmogaus reiškimosi pasaulyje unikalumą ir mėgina žmogaus laisvę derinti su gamtos priežastingumu. Koncepcija teigia pasaulyje egzistuojančių priklausomybių pažinimo galimybę ir kumuliatyvią pažinimo pažangą. Atstovaujama tokių autorių kaip P. Strawsonas, W. Sellarsas ir A. Quintonas - tai buvo (ir išlieka) įtakinga, nors ne visuotinai pripažinta koncepcija analitinėje filosofijoje. Nes jau ir tada, kai buvo rašomi šie rinkinio tekstai, analitinėje filosofijoje reiškėsi voliuntaristinė ir reliatyvistinė srovė (atstovaujama R. Rorty, N. Goodmano, iš dalies net W. Quine'o), kuri XX a. filosofijos „lingvistinį posūkį" siekė perinterpretuoti kaip išsivadavimą nuo realizmo ir objektyvumo saitų. Panaši tendencija dar aiškiau klostėsi ir „kontinentinėje" filosofijoje. Rinkinyje aiškinamos „lingvistinio posūkio" ir, atitinkamai, pačios analitinės filosofijos atsiradimo anglosaksų filosofijoje priežastys. Tradicinės filosofijos koncentravimasis į „būties" ir „sąmonės" problemas ankstyvųjų analitikų buvo vertinamas kaip nepamatuotai pretenzingas nepatikrinamų žinių siekis. Tačiau šios kritikos pagrindas - fenomenalistinis empirizmas - netrukus susilaukė kritikos pačioje analitinėje filosofijoje. Rinkinyje parodoma, jog analitinės filosofijos savikritika vis dėlto jos negrąžino prie tradicinės filosofijos sampratos.Rinkinio straipsniai rašyti sovietiniais laikais, kai oficialioji marksizmo-leninizmo ideologija reikalavo „buržuazine" ideologiją demaskuoti kaip klasinio viešpatavimo įrankį. Buvo nelengva ir pavojinga šiam oficialiam požiūriui priešintis. Stebėtina, bet šis požiūris atgijo šiandien Vakaruose postmodernistinės filosofijos pavidalu. Jos išpažįstamas reliatyvizmas ir voliutarizmas („socialinis konstruktyvizmas") keistai primena marksizmo požiūrį į „antstatinius" reiškinius - kaip į klasinio (dabar jau ir rasinio, patriarchalinio, europocentrinio) viešpatavimo ir priespaudos įrankius galingųjų rankose. Todėl Priede pateikiamas nesenas straipsnis „Multikultūralizmo inversijos", kuriame mėginu parodyti esminį šio požiūrio ydingumą. Rinkinio tekstų turinys požiūriu yra beveik nekeistas, šiek tiek pataisyta kalba ir atstatyta originali užsienietiškų tikrinių vardų rašyba. [Iš Pratarmės]

ISBN:
9789955340348
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13501
Updated:
2020-03-27 13:01:55
Metrics:
Views: 17
Export: