Pilietiškumas: demokratijos viltis ar persona non grata?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pilietiškumas: demokratijos viltis ar persona non grata?
Keywords:
LT
Pilietinė visuomenė; tautiskumas; demokratija; globalizacija.
EN
The civic society; nationalism; democracy; globalization.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami skirtingi pilietiškumo traktavimai. Instrumentinis požiūris į pilietiškumą - tai pilietybės virsmas pilietiškumu nusakomas kaip pilietybės teisinės prasmės papildymas pačių piliečių politinio ir socialinio aktyvumo kombinacija. Etatistinė pilietiškumo interpretacija pasižymi skiriamu valstybei vertybiniu prioritetu. Individualistinė arba liberalioji pilietiškumo interpretacija - priešinga etatistinei - dominuojantį vaidmenį teisiniame piliečio ir valstybės santykyje suteikia pirmajam. Demokratinė pilietiškumo interpretacija pabrėžia asmenį kaip savo laimės, gerovės ir valstybės kūrėją. Straipsnyje yra svarstoma, kokie faktoriai leistų atsirasti realiai galimybei piliečiui dalyvauti savo valstybės kūrime ir skatintų pilietiškumo vystymąsi. Pilietiškumo tapsmo problemos Lietuvoje analizė, referendumo teisė ir teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, tautinis ir kosmopolitinis pilietiškumas bei naujų okupacijos formų galimybės - visa tai svarbūs šio tiriamojo darbo aspektai.

ENThe article analyses different approaches to public-spiritedness. Instrumental approach to public-spiritedness involves the transformation of citizenship to public-spiritedness described as supplementing legal understanding of citizenship by a combination of political and social activity of citizens. Etatistic interpretation of citizenship distinguishes by giving value priority to a state. Individual or liberal interpretation of citizenship, is opposite to etatistic one – here the main role in relationships of state and citizens is given to citizens. Democratic interpretation of public-spiritedness defines a person as a creator of individual happiness and welfare. The article discusses factors that would enable citizens participating in a state development process and stimulate the development of civilness. Civilness related problems in Lithuania, the right to referendum and to Constitutional Court, national and cosmopolite civilness, and new occupation possibilities – all these are the aspects of this research.

Related Publications:
Pilietiškumo ir tautiškumo santykiai globalizacijos kontekste / Janina Januškevičiūtė, Vida Čepulkauskienė. Šiuolaikinio specialisto kompetencijos: teorijos ir praktikos dermė. 2012, [T.] 6, [d.] 2, p. 42-52.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13293
Updated:
2020-06-06 17:22:24
Metrics:
Views: 36
Export: