Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos veikla (1927–1940)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos veikla (1927–1940)
In the Journal:
Lituanistica. 2004, Nr. 3, 1-21
Keywords:
LT
švietimas tarpukario Lietuvoje; mokytojų organizacijos.
EN
education in inter-war Lithuania; organisations of teachers.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiama lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos veikla 1927 - 1940 metais. Tarpukariu formuluota nacionalinė mokyklos misija suteikė mokyklai itin dideles pareigas tokias, kaip tautos darbininkų ugdytojos ir tautiškumo idealo formuotojos, o mokytojui priskyrė socialinio inžinieriaus vaidmenį. Nors valdžia patikėjo mokyklai reikšmingą misiją, ji norėjo ją kontroliuoti. Su valdžios palaiminimu įkurta lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjunga tapo mokytojų socialinės kontrolės institucija, peržengiančia profesinei mokytojų sąjungai įprastas veiklos ribas. Ji palaikė šiai sąjungai priklausančių narių lojalumą valdžiai, mobilizavo sąjungos narius konstruojant socialinę politinio režimo atramą bei indoktrinuojant visuomenę. Dr. J. Basanavičiaus liaudies universiteto veikla, politiniam režimui lojalios visuomeninės organizacijos tapo terpe, per kurią lietuvių mokytojų tautininkų dr. J. Basanavičiaus sąjungos skyriai visuomenėje diegė lojalumą politiniam režimui bei ugdė tautinį identitetą.

ENThe article overviews activities Dr. J. Basanavičius Union of Lithuanian Nationalist Teachers in 1927-1940. National school mission, formed during the interwar, imposed on school rather significant tasks, such as educating national workers and forming national ideals; teachers were considered as social engineers. Although the government awarded the school with an important mission, it aimed for controlling it. Dr. J. Basanavičius Union of Lithuanian Nationalist Teachers, established in favour of Lithuanian government, became social control institution of teachers exceeding the boundaries of common professional union activities. It sustained loyalty of its members to Lithuanian government, mobilised its members for constructing support of political system and indoctrinating the public. Activities of Dr. J. Basanavičius national university and public organisations loyal to the political system became mediums of implanting loyalty to political system and national identity in public.

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13225
Updated:
2018-12-17 11:22:38
Metrics:
Views: 43    Downloads: 5
Export: