XII-XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XII-XIII a. zoomorfiniai pakabučiai Žiemgalos teritorijoje
In the Journal:
Lituanistica. 2003, Nr.2, p. 32-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žiemgala; Zoomorfinis pakabutis; Semigallia; Zoomorphits Pendants.
Keywords:
LT
Archeologiniai tyrinėjimai / Archaeological investigations; Gyvenvietės (archeologija) / Settlements (Archaeology); Piliakalniai / Hilforts; Zoomorfinis pakabutis; Žiemgala.
EN
Semigallia; Zoomorphits Pendants.
Summary / Abstract:

LTXII - XIII a. žiemgalių gyvenamose teritorijose paplito naujų formų papuošalai, tarp jų ir žalvariniai zoomorfiniai pakabučiai. Šiuo metu yra žinomi 74 zoomorfiniai pakabučiai, rasti 14-oje nagrinėjamos teritojos archeologijos paminklų; piliakalniuose ir gyvenvietėse, atsitiktinai kapinynuose ir lobiuose. Jie buvo rasti Žiemgalos pašonėje esančio Jakštaičių - Meškių kapinyno žiemgališkuose kapuose Nr. 31, 60 ir atsitiktinai Biržų apylinkėje (tiksli radimvietė nežinoma) (1 pav). Visi kapinynuose rasti pakabučiai buvo moterų kapuose, išskyrus Mežuotnės kapinyno kapą Nr. 25. Jie yra pagaminti iš plonos žalvarinės plokštelės (išskyrus Jakštaičių - Meškių kapinyno kapo Nr. 31 pakabučius, kurie buvo iš sidabro, forma primena paukštį, yra skylutė grandinėlei ar susuktai vielutei įverti. Pagal formą ir chronologiją zoomorfiniai pakabučiai skirstomi į 3 grupes, tipus, potipius, variantus. Zoomorfinių pakabučių kilmė - fino-ugrų kaimyninė lyvių teritorija, kur yra žinomi ankstyviausi XI a. datuojami egzemplioriai. XII - XIII a. zoomorfiniai pakabučiai tapo neatskiriama žiemgalių papuošalų dalimi. Zoomorfiniai pakabučiai, kaip ir kiti žiemgaliams būdingi papuošalai, padeda nustatyti žiemgalių migracijos kryptis XIII a. pabaigoje. Viena jų - Šiaulių žemė, kita - Obelių apylinkės Rytų Lietuvoje. [Iš leidinio]

ENIn the territories inhabited by Semigallians, in the 12th – 13th centuries spread the new forms of adornments. Among them were the zoomorphic pendants. Now we have informatikon on 74 zoomorphic pendants found in 14 archeological sites of Semigallian hillforts, settlements, gravefields, stray finds in gravefields and hoards. They were found in the Semigallian graves Nos. 31 and 60 excavated in the Jakštaičiai – Meškiai gravefield situated close to the Semigallia‘s boundaries, also in the environs of Biržai (stray find; the exact place of finding is unknown) (Fig. 1). All pendants were found in female graves, except grave No. 25 from Mežotne. They were made from thin bronze plates, except the pendants from grave No. 31 from Jakštaičiai – Mešiai, which were made of silver. The shape of zoomorphic pendants reminds of a bird, the pendants have a gap for a small chain or for a turned wire. The zoomorphic pendants can be divided into 3 main groups, some types, subtypes and variants according to their form and chronology. The zoomorphic pendants originate from the Livonian tribes, from where the earlier patterns dated to the 11th century were known. In the 12th – 13th centuries the zoomorphic pendants still are an integral part of Semigallian adornments. The zoomorphic pendants and other Semigallian adornments show the directions of Semigallian migrations in the end of the 13th century. One of them is the land of Šiauliai, the other being environs of Obeliai in Eastern Lithuania. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Žiemgalių antkaklės XII-XIII amžiuje / Ernestas Vasiliauskas. Archaeologia Lituana. 2005, t. 6, p. 131-138.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13187
Updated:
2021-01-07 18:52:51
Metrics:
Views: 25    Downloads: 6
Export: