Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės
In the Journal:
Lituanistica. 2002, Nr. 3, p. 64-73
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Bendrinė lietuvių kalba; žodynas; Naujovė; Standard lithuanian; Vocabulary; Innovation.
Keywords:
LT
Bendrinė kalba. Kalbos norminimas / Standard language. Language standartization; Inovacijos / Innovations; Naujovė; žodynas; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
EN
Standard lithuanian; Vocabulary.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje siūloma kurti išsamią lietuvių Bendrinės kalbos leksikos duomenų bazę, kuri būtų skirta leksikografinių duomenų bei kitos su jais susijusios informacijos kaupimui, tvarkymui ir moksliniam tyrimui. Ateityje jos pagrindu būtų galima rengti įvairios paskirties ir apimties žodynus. Šiuo metu rašomas Bendrinės lietuvių kalbos žodynas galėtų būti viena iš šios bazės dalių. Šiai bazei galėtų būti pritaikytas kartotekos principas. Tokiu atveju dalis duomenų (homonimai, sinonimai, kai kurie daugiareikšmiai vediniai, sudėtiniai terminai ir kt.) joje formos požiūriu būtų pateikti kiek kitaip nei žodyne. Be to, bazėje būtų daug kitos informacijos, kurios minėtasis žodynas nepateiks (leksikos vienetų vartojimo dažnių rodikliai, etimologijos, semantinių grupių pažymos ir kt.). Programos požiūriu bazė turėtų būti suderinta su kitais elektroniniais leksikografiniais leidiniais.

ENThe article suggests developing a comprehensive Lexical Database of the Standard Lithuanian Language, intended for accumulation, administration, and scientific research of lexicographical data as well as other related information. In future, it would be possible to prepare dictionaries of various purpose and scope on the basis of this database. Dictionary of the Standard Lithuanian Language, which is being developed, could make a part of the database. The database could be compiled on the basis of card file principle. In such a case, part of the data (homonyms, synonyms, polysemous derivatives, compound terminology, etc.) would be presented in a slightly different manner as regards the form. Besides, the database would contain a lot of other information, which will not be covered by the mentioned dictionary (lexical unit usage frequency indicators, etymology, semantic groups' references, etc.). As far as the computer application is concerned, the database should be consistent with other electronic lexicographical publications. [From the publication]

ISSN:
0235-716X; 2424-4716
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13173
Updated:
2018-12-17 11:41:07
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: