Kraštovaizdžio istorijos tyrimai Didžiojoje Britanijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kraštovaizdžio istorijos tyrimai Didžiojoje Britanijoje
Alternative Title:
  • Historical Studies of Landscape in Great Britain
  • Research of landscape history in Great Britain
In the Book:
Keywords:
LT
20 amžius; Istoriografija / Historiography; Kraštovaizdis / Landscape; Mokslas / Science.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama lokalinės istorijos ir konkrečiai vienos iš lokalinės istorijos tyrimų šakos – kraštovaizdžio istorijos istoriografijos raida XX a. antrojoje pusėje. Orientuojamasi į dviejų esminių problemų nušvietimą: pirma, kraštovaizdžio istorijos, kaip disciplinos, sampratos kontekstas, antra, kraštovaizdžio istorijos istoriografijos susiformavimas ir tyrimai. Kraštovaizdžio istorijos tyrimai pasižymi savitais bruožais ir sunkumais, kylančiais iš daugiadalyki tyrimų metodų taikymo, įvairiapusių: istorinių, archeologinių, kartografinių, geografinių ir t.t. šaltinių panaudojimo, multiperiodiškumo (skirtingų istorinių epochų informacijos) suvaldymo, į ką tenka atsižvelgti pradedant tyrimus. Straipsnyje pristatoma, kaip kraštovaizdžio istorija, būdama pakankamai jauna, istorijos disciplina, Didžiojoje Britanijoje nuėjo ryškų raidos pasikeitimų kelią, pradėjusi paprasčiausiais agrarinio ir urbanistinio kraštovaizdžio aprašymo tekstais ir išsivysčiusi iki kompleksinių tyrimų ir naujų: sakralinio, ritualinio, mentalinio kraštovaizdžio konstruktų analizės. Straipsnyje siekta parodyti galimybes ir būdus naujiems Lietuvos istorijos ir Lietuvos lokalinės istorijos tyrimams. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kraštovaizdis; Kraštovaizdžio istorija; Istoriografija; Kultūrinis kraštovaizdis; Socialinis kraštovaizdis; Daugiadalykiškumas; Landscape; Landscape history; Cultural landscape; Social landscape; Multidisciplinary.

ENThe article analyses the local history, or to be more precise, one branch of the local history, i.e. the development of the historiography of the history of landscape in the second half of the 20th century. Two essential problems are being highlighted: the context of the concept of the history of landscape as a discipline, and the formation and research of the historiography of the history of landscape. The studies of the history of landscape have peculiar features and difficulties which are determined by the application of interdisciplinary methods and use of various historical, archaeological, cartographic, geographic and other sources and the information from different historical epochs. All this should be taken into consideration while starting conducting the studies. The article presents the development of the history of landscape, as a rather young history discipline, in Great Britain. This development started with simple texts describing agrarian and urban landscape and grew into a complex research and analysis of sacral, ritual and mental constructus of landscape. The article is aimed to show the possibilities and ways for a new local history research of Lithuania.

Related Publications:
Kaimo žmonės : problemos ir lūkesčiai / Anelė Vosyliūtė. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2008, Nr. 2 (11), p. 258-265.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1309
Updated:
2023-08-09 18:48:47
Metrics:
Views: 53    Downloads: 1
Export: