Mirties tema darbo dainose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mirties tema darbo dainose
Alternative Title:
Topic of death in labour songs
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2000, 19, p. 81-86
Keywords:
LT
Dainos / Songs; Mirtis / Death; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTMitologų mėginimai atrasti liaudies dainose išlikusius mitinio pasaulėvaizdžio fragmentus dainų tyrinėtojus skatina ieškoti poetinių struktūrų, atskleidžiančių liaudies dainų ryšius su mitu ir ritualu. Remiantis mitologų siūlomu mirties sampratos projektu, šiame straipsnyje tyrinėjamos darbo dainos. Žemės darbus lydinčių apeigų bei papročių aprašymuose liudijama didžiulė protėvių vaidmens svarba. Gyvųjų ir mirusiųjų ryšys, apeiginiu lygmeniu aktualizuojamas derinant keletą mitinės prasmės raiškos klodų, poetiniame tekste lemia ne tik daugiau ar mažiau išplėtotų motyvų semantiką, bet ir vienodą teksto struktūrą, grindžiamą fundamentalios gyvenimo ir mirties priešpriešos raiška. Struktūrinė analizė, mitą ir folklorą traktuojanti kaip vientisą mokslo objektą, atveria naujų galimybių interpretuojant lietuvių liaudies dainas. Iki šiol vyravęs siauras žanrinis požiūris į tautosakos tekstus išryškindavo tik pačius bendriausius liaudies dainų motyvų reikšmių ansamblius. Mėginimas apsiriboti žanrine specifika ne visada leidžia apčiuopti bendram kultūriniam universumui būdingas mitinių reikšmių struktūras. Šiame straipsnyje parodyta, kaip, kokiais motyvais ir kompozicinėmis struktūromis darbo dainų pluošte skleidžiasi fundamentali gyvenimo ir mirties reikšminė opozicija. Darbo dainos, siejamos su pačiu darbo procesu bei žemdirbystės ritualais, atskleidžia mirties suvokimo formų įvairovę, pagrįstą mirties temą reiškiančių motyvų sąsajomis su universaliomis mitinėmis struktūromis.Reikšminiai žodžiai: Darbo dainos; Folkloro semantika; Tautosaka; Mirties tema; Mirtis; Death; Death topics; Labour songs; Lithuanian folklore; Semantics of the folklore.

ENOn account of the fact that structural analysis treats the myth and folklore as an entire scientific object, a variety of possibilities present themselves for the interpretation of Lithuanian folk songs. A narrow, typical and generic approach on folklore texts, prevalent ever since, would only identify the most common and the most approved array of folk song images and motif meanings. On making an attempt to squeeze into the limits of generic characteristics a researcher frequently fails to feel and define the structures of mythic meanings, common to the general cultural universality. The article, therefore, is aiming at the endeavour to show how and by means of which motifs and compositional structures a fundamental life/death significance opposition reveals itself in a sheaf of labour songs, which, having a close link with both work process itself and agricultural rites, divulge the form variety of the concept of death, based on the motif connections, expressing the subject of death, with the universal mythic structures. [text from author]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12973
Updated:
2018-12-17 10:42:22
Metrics:
Views: 38    Downloads: 5
Export: