Kaip skaityti filosofijos vadovėlį XI–XII klasėms? : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kaip skaityti filosofijos vadovėlį XI–XII klasėms?: recenzija
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 4, p. 52-55
Recenzuojama knyga: Filosofija : vadovėlis XI–XII klasėms / T. Sodeika, J. Baranova Viln 447 p
Keywords:
LT
Tomas Sodeika. Filosofija : vadovėlis XI–XII klasėms.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje aptariamas Tomo Sodeikos ir Jūratės Baranovos parašytas filosofijos vadovėlis, suteikiantis platesnes galimybes Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloms ir gimnazijoms suprasti filosofinio mąstymo savitumą. Svarstoma, kaip reikia skaityti, aiškinti ir interpretuoti filosofijos vadovėlį. Teigiama, kad vadovėlis orientuotas į rašto meditaciją. Interpretuojantis skaitymas reikalauja skaitančiojo nekelti sau galybės papildomų tikslų, neišsibarstyti mintimis ieškant atitikmenų tarp teksto ir referento, veikiau susikaupti ir patirti skaitymo malonumą. Interpretuojantį skaitymą turi papildyti atviras pokalbis. Medituojant siekiama asmeninių įžvalgų, o diskutuojant arba disputuojant ginčijamasi, gvildenamoji problema skaldoma dalimis, kad taptų akivaizdesnė visiems dalyviams. Siūlomas lectio-disputatio-meditatio metodas dėl savo nenutrūkstamumo neleidžia išklysti iš kelio abiems ugdomojo proceso dalyviams, kviečia juos būti aktyviais bendradarbiais ir, tuo pačiu, neriboja jų vaizduotės. Vadovėlis, skirtas išminties paieškoms, neperkrautas datomis, įvykiais ar teoriniais konstruktais. Novatoriška iliustracijų atranka neįtakoja teksto perskaitymo. Veikalo tekstas ir iliustracijos išplečia filosofinio diskurso lauką ir interdiscipliniškumo dėka sėkmingai kovoja su specializuotu požiūriu į filosofiją. Dviejų filosofų parengtame veikale neteigiamos galutinės tiesos, tik šnekamasi tekstais ir citatomis, tarsi mozaikos dėliojami supratimo vaizdai.

ENThe review deals with the studybook of philosophy by Tomas Sodeika and Jūratė Baranova, which provides more possibilities for Lithuanian general education schools and gymnasiums to understand the uniqueness of philosophical thinking. It is considered how a studybook of philosophy should be read, explained and interpreted. It is stated that the studybook’s focus is written meditation. Interpretative reading requires the reader to concentrate and experience the pleasure of reading, rather than set a number of additional aims, scatter thoughts when looking for equivalents between the text and the reviewer. Interpretative reading should be complimented by an open conversation. Personal insights are sought for during meditation, and it is argued, the analysed issue is broken into separate parts to make it more evident to all participants when discussing or disputing. The suggested lectio-disputatio-meditatio method prevents both participants of the educational process from losing the way because of its continuity, urges them to be active counterparts and does not limit their imagination at the same time. The studybook is intended for the search of wisdom, which is not overloaded with dates, events or theoretical constructs. Innovative selection of illustrations does not affect text reading. The book’s text and illustrations expand the field of philosophical discourse and successfully fights a specialised approach to philosophy due to inter-disciplinarism. The book, prepared by two philosophers, does not provide ultimate truths, its merely a conversation, held by means of texts and quotes; images of understanding are created as though mosaics.

ISBN:
9986-16-250-5
ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12941
Updated:
2018-12-17 11:11:10
Metrics:
Views: 30    Downloads: 6
Export: