Zu Sachbereichen Deutscher entlehnungen in der Litauischen Presse Ostpreussens am Anfang des 20. Jahrhunderts

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zu Sachbereichen Deutscher entlehnungen in der Litauischen Presse Ostpreussens am Anfang des 20. Jahrhunderts
Alternative Title:
  • Germanizmų semantinės grupės XX amžiaus pradžios rytų Prūsijos lietuviškoje spaudoje
  • Semantic groups of German borrowings in the Lithuanian press of East Prussia at the beginning of the 20th century
In the Journal:
Keywords:
LT
Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Skoliniai / Loan words; Spauda / Press.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas - leksiniai skoliniai iš vokiečių kalbos, rasti rytų Prūsijoje gotikinėmis raidėmis spausdintame lietuviškame laikraštyje „Naujasis Tilžės keleivis“ (1924-1940). Buvo ištirta 417 pavyzdžių ( iš 1924 ir 1925 metų tekstų), išskyrus ne skolinius, pasitaikiusius tekste. Remiantis Weinreich`o ir kitomis dinaminio skolinimosi koncepcijomis, skoliniai buvo suskirstyti štai kaip: skolintos leksemos (priklausomai nuo prisitaikymo laipsnio jie yra padalinti į Lehnwörter and Fremwörter), skolinti vertimai (vertiniai), hibridinės frazės ir semantiniai skolinti vertimai. Remiantis J.Paulausku ir F.Dornseiff`u sisteminės žodyninių skolinių klasifikacijos yra padalintos į dešimt semantinių grupių, įskaitant bendrąsias kategorijas, žinias apie pasaulį, žmonių gyvenimo būdą ir visuomeniškumą. Skolinių chronologija, gramatinės ypatybės ir jų vieta kalbos sistemoje įvertinta kiekvienoje semantinėje grupėje. Tyrimas susijęs su socialiniu ir politiniu rytų Prūsijos gyvenimu ir technikos naujovėmis. Visa tai rodo įprastą skolinių paplitimą visuomeniniame gyvenime (ypač technikos ir valdymo srityse).Reikšminiai žodžiai: Vokiškas skolinys; Lietuviška spauda; Kalbos reiškinys; Dalyko sritis.

ENLexical borrowings from the German language, which are found in Lithuanian newspaper Naujasis Tilžės Keleivis (1924-1940) published in gothic letters in East Prussia, are the object of this article. A total of 417 instances were studied (from texts dated 1924 and 1925), except non-borrowings found in the text. Based on Weinreich's and other conceptions of dynamic borrowing, borrowings were grouped as follows: borrowed lexemes (depending on the level of adaptation, they are divided into Lehnwörter and Fremwörter), loan translations (calques), hybrid phrases and semantic loan-translations. According to Paulauskas and Dornseiff, systematic classifications of dictionary borrowings are divided into 10 semantic groups, including general categories, knowledge of the world, people's lifestyle, and sociability. The chronology of borrowings, grammatical features and their place in the language system are evaluated in each semantic group. The study is linked with the social and political life of East Prussia and innovations in technology. All this shows the common spread of borrowings in public life (particularly in the field of technology and management).

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinė adaptacija : disertacija / Nijolė Čepienė. Vilnius, 1995. 192 lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1293
Updated:
2013-04-28 15:27:32
Metrics:
Views: 42
Export: