Gimtosios kalbos vertės samprata lietuviškos periodinės spaudos saulėtekyje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gimtosios kalbos vertės samprata lietuviškos periodinės spaudos saulėtekyje
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2003, 1, p. 69-72
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
kalba; savitumas; identiškumas.
EN
laguage; ethnicity; identity.
Summary / Abstract:

LTBendrinė lietuvių kalba formavosi tautinio atgimimo laikotarpiu. Tuo metu atsirado ypatinga, romantinė jos retorika. Šio straipsnio tikslas - pasidomėti jos ištakomis. Tiriamasis objektas - visuomenės požiūris į kalbą bendrinės kalbos formavimosi laikotarpiu. Spauda - visuomenės nuomonės reiškėja. Straipsnyje norima atsakyti į klausimą, kokios socialinės, etinės, etninės, politinės funkcijos buvo skiriamos lietuvių kalbai viename iš pirmųjų lietuviškų laikraščių. Atsiveria plati erdvė: tarpukario, sovietinio laikotarpio, atgimimo laikotarpio kalbos ir visuomenės nuomonės apie ją santykių nustatymas gali būti naudingas kalbotyros istorijos tyrimams bei paremti tautinio sąmoningumo ir nacionalinio identiteto istoriografiją. Tyrinėjami periodinių leidinių - "Gimtoji kalba", "Lietuvos aidas", "Židinys", "Tautos mokykla", "Naujoji Romuva", "Tilžės keleivis" - straipsniai. Apibendrinama, kad nacionalinio atgimimo retorika turi tradiciją ne tik toje spaudoje, kuri įprastai vadinama nacionalinio atgimimo spauda. Tai parodė nuosaikusis laikraštis "Tilžės keleivis". Pirmoji lietuviška spauda atliko svarbiausiąją bendrą funkciją - atspindėjo įvykių raidą nacionalinio atgimimo laikotarpiu kalbinė straipsnių retorika turėjo istorinę, socialinę ir kultūrinę logiką. Nuo XIX a. pabaigos iki dabar kalbos vertės retorika mažai pakito. Tradicijų tąsa yra raidos pamatas, tačiau postmodernistinis mentalitetas, globalizacijos iššūkiai turėjo suformuoti naują, šimto metų patirtį reflektuojančią kalbos vertės ir reikšmės individui ir visuomenei koncepciją.

ENThe article '"The Conception of the Value of the National/Vernacular Language at the Rise of Lithuanian Periodicals" focuses on the relationship between language and ethnicity in the periodical Tilžės keleivis (late 19th - early 20th cent.). Three articles, published in the newspaper on the ethnic orientation at different times, are discussed. The idea of expressing nationality through language is clearly evident at the start of Lithuanian periodical publications. [From the publication]

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
  • Internetinė visuomenė ir kalbininkai : pokalbis įmanomas? / Rita Miliūnaitė. Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. P. 62-81.
  • Первые литовские газезеты о родном языке : Tilžės keleivis ("Тильлзитский путешественник"), Aušra ("Зоря") и Varpas ("Колокол") / Й. Забарскайте. Исторический путь литовской письменности / науч. ред. С. Ю. Темчин. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005. P. 182-196.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12840
Updated:
2018-12-17 11:11:04
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: