Vertybių raiškos formos Nelės Mazalaitės romanuose

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėVertybių raiškos formos Nelės Mazalaitės romanuose
Kita antraštė
  • Forms of expression of values in the novels of Nelė Mazalaitė
  • Expressions of values in Nelė Mazalaitė's novels
AutoriaiKolevinskienė, Žydronė
ŠaltinisLietuvių raštijos istorijos studijos. T. 2, Vertybių raiška literatūroje / sudarytojai: Stasys Skrodenis, Vytautas Martinkus Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005. P. 163-188.
Reikšminiai žodžiai
LTRomanai, lietuvių; Feminizmas
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje akcentuojama, kad Nelės Mazalaitės romanai Mėnuo, vadinamas medaus (1951), Saulės takas (1954), Negestis (1955), Pjūties metas (1956), išleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose, pratęsia Kauno laikotarpio novelistikos tematiką ir problematiką. Pasitelkiant feminizmo, psichoanalizės teoretikų įžvalgas teigiama, jog N. Mazalaitės tekstuose vyras ir moteris pristatomi kaip skirtingi psichologiniai modeliai. Socialinis pasaulis suvokiamas aiškiais binariniais principais. N. Mazalaitės romanų moteriškų prasmių struktūroje modeliuojami tam tikri moters gyvenimo vaidmenys (dukra, žmona, motina). Gilinantis į motinystės patirtį, pateikiamos Žemės Motinos bei biblinės Sopulingosios Motinos mitų interpretacijos. Pabrėžiama, kad senųjų mitų erdvė susipina su krikščioniškaisiais invariantais. Tokiu būdu per motinystės diskursą Žemės Motinos mitas „pritraukia“ biblinės Dievo Motinos kultą. Motinystės patyrimas (ar nepatyrimas) apmąstomas romane Pjūties metas. Akcentuojama, kad N. Mazalaitės kūryboje į vertybes žvelgiama ne tik per moteriško silpnumo (moteris-auka), bet ir per motiniškos stiprybės prizmę [Iš leidinio]

ENThe article stresses that Nelė Mazalaitė’s novels Mėnuo, vadinamas medaus [The Month called Honeymoon] (1951), Saulės takas [The Sun’s Path] (1954), Negestis [Inextinguishable] (1955), Pjūties metas [Cutting Time] (1956), which were published in the USA, overtake the themes and issues of the novels of her Kaunas period. Bringing to bear the insights of feminism and psychoanalysis, we can state that in N. Mazalaitė’s texts, men and women are presented as different psychological models. The social world is conceived on clear binary principles. In the structure of values in N. Mazalaitės novels, certain life roles for women are modelled (daughter, wife, mother). Delving deeper into motherhood, interpretations of the Earth Mother and the Biblical Mother of Sorrow myths are presented. It is stressed that the old myths have become entangled with the Christian versions. Thus, in the discourse about motherhood, the Earth Mother myth “subsumes” the Biblical Mother of God cult. The experience (or non-experience) of motherhood is discussed in the novel Pjūties metas [Cutting Time]. The article stresses that Nelė Mazalaitė’s novels values are seen not just through the prism of womanly weakness (woman–victim), but also through the prism of womanly strength.

ISBN9955516984
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1282
Atnaujinta2020-06-05 21:00:22
Metrika Peržiūros: 5