Akmenės šnektos balsinių fenomenų klasifikacija ir jų diferencinių požymių hierarchija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Akmenės šnektos balsinių fenomenų klasifikacija ir jų diferencinių požymių hierarchija
In the Journal:
Žmogus ir žodis [Man and the Word]. 2002, 1, p. 22-29
Keywords:
LT
Balsinių fonemų klasifikacija; Distinktyvinis požymis; Distinktyvinių požymių hierarchija; Fonema; Fonologinė sistema; Tarmės. Patarmės. Šnekta. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
EN
Classification of the vowel phonemes; Dialect; Distinctive feature; Hierarchy of the distinctive features; Phoneme; Phonological system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiamas Akmenės šnektos - viso rytinio telšiškių tarmės pakraščio - balsinių fonemų inventorius, nustatytas remiantis instrumentinių ir statistinių tyrimų rezultatais, plačiau aptariama balsinių fonemų klasifikacija, apibūdinami diferenciniai požymiai ir nustatoma jų hierarchija. Daromos išvados, kad kiekybės koreliacija sieja fonemas, kontrastuojančias pagal pirmąją požymių porą. Antrąja požymių pora prasideda koreliacijų pluoštai, į kuriuos įeina tembrinė (2), uždarumo (3) ir aukštutinės artikuliacijos (4) koreliacija. Trečioji požymių pora jungia uždarumo (3) ir aukštutinės artikuliacijos (4) koreliacijas į vieną koreliacijų pluoštą. Pagal ketvirtąją požymių porą kontrastuoja aukštutinės ir neaukštutinės artikuliacijos fonemos. Akustinis Akmenės šnektos fonemų diferencinių požymių klasifikacijos atitikmuo būtų toks: 1) 'įtemptasis' - 'neįtemptasis'; 2) 'aukštasis' -' žemasis'; 3) 'nekompaktinis '- 'kompaktinis'; 4) 'difuzinis' - 'nedifuzinis'.

ENThe article presents the inventory of vowel phonemes of the dialect of Akmenė, i. e. the entire Eastern periphery of the dialect of Telšiai, identified referring to the results of instrumental and statistical studies, provides a broader discussion of the classification of vowel phonemes, characterizes the differential traits and establishes their hierarchy. The conclusions are made that the correlation of quantity relates the phonemes, contrasting in terms of the first pair of characteristics. The second pair of characteristics starts the bundles of correlation, which include the quality (2), closure (3) and upper articulation (4) correlation. The third pair of characteristics connects the correlations of closure (3) and upper articulation (4) into one bundle of correlation. The phonemes of upper and non-upper articulation contrast according to the fourth pair of characteristics. The acoustic counterpart of classification of the differential characteristics of the phonemes of the dialect of Akmenė would be the following: 1) 'įtemptasis' - 'neįtemptasis'; 2) 'aukštasis' -' žemasis'; 3) 'nekompaktinis '- 'kompaktinis'; 4) 'difuzinis' - 'nedifuzinis'.

ISSN:
1392-8600; 1822-7805
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12818
Updated:
2018-12-17 11:00:55
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: