Judėjimo ir nejudamybės paslaptis Oskaro Milašiaus ir Vytauto Petro Bložės poezijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Judėjimo ir nejudamybės paslaptis Oskaro Milašiaus ir Vytauto Petro Bložės poezijoje
Alternative Title:
Mystery of movement and immobility in the poetry of Oskaras Milašius and Vytautas Petras Bložė
In the Journal:
Soter. 2008, 25 (53), p. 123-143
Keywords:
LT
Oskaras Milašius; Vytautas Bložė; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Poezija / Poetry.
Summary / Abstract:

LTO. Milašiaus ir V. P. Bložės kūrybai būdinga poetinė judėjimo ir nejudamybės samprata. Konkretūs veiksmo vaizdiniai ir prasminis jų laukas straipsnyje nagrinėjami aktualizuojant teopoetinį ir mitopoetinį kūrybos akiratį, meditacinį ir simfoninį poemos kaip žanro charakterį. Išeities tašku dviems autoriams lyginti tampa O. Milašiaus studija „Ars Magna", šio autoriaus parafrazės V. P. Bložės poezijoje, idėjinis-semantinis bei stilistinis poetų dialogiškumas. Lyginamasis judėjimo perspektyvos nagrinėjimas leidžia įsigilinti į O. Milašiui būdingą poetinį pokalbio ir apskritai ištarto žodžio simboliškumą, meilės ir judėjimo santykį, kūno ir gamtos pasaulio reikšmingumą žemiško judėjimo patirtyje ir jos pėdsakų turinčios amžinybės įsivaizdavime. Pasirinkta nagrinėjimo perspektyva atskleidžia savitas metaforiškas bei simbolines ėjimo, vaikščiojimo, tęsinio, rašymo ir namų ieškojimo - svarbiausių veiksmų dviejose V. P. Bložės poemose - sąsajas, simfoninį jų komponavimo pobūdį. Stabtelėjimas, meditacija naktyje ir mirtis V. P. Bložės kūryboje iškyla kaip individualios nejudamybės būsenos, atviros ir O. Milašiaus vaizdinijai bei stilistikai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių poezija; Oskaras Milašius; Vytautas Bložė; Lyginimas; Veiksmo vaizdiniai; Stilistika; Lithuanian poetry; Oscar Milosz; Vytautas Bložė; Comparison; Images of action; Stilistic.

ENPoetic conception of movement and immobility, concrete images of action and their semantic field characteristic to the creative works of O. Milašius and V. P. Bložė has been analyzed in the article actualizing theopoetic and mythopoetic horizon of the creative works. O. Milašius' study „Ars Magna", his paraphrases in V. P. Bložės poetry, ideological semantic and stylistic dialogality of the poets have become the point of the comparison of the two authors. Comparative analysis of the perspective of movement allows seeing into topics characteristic to O. Milašius: poetic symbolism of conversation and of the uttered word in general, the relation between love and movement, the significance of body and nature in the experience of earthly movement and in the imagination of eternity having the traces of the latter. The chosen perspective of analysis reveals peculiar metaphorical and symbolical relations of going, walking, continuation, writing and searching for home - the main actions in two V. P. Bložė's poems, and the symphonic character of their composition. Halt, night meditation and death in V. P. Bložė's creative works manifest as individual states of immobility and are also open to O. Milašius' imagery and stylistics. [From the publication]

ISSN:
1392-7450; 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12813
Updated:
2018-12-17 12:11:06
Metrics:
Views: 51    Downloads: 3
Export: