A Comparative analysis of Lithuanian administrative procedure

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
A Comparative analysis of Lithuanian administrative procedure
In the Journal:
Keywords:
LT
Prancūzija (France); Lietuva (Lithuania); Administracinė teisė / Administrative law.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas yra išanalizuoti Lietuvos administracinių teisminių procedūrų sistemą, lyginant ją su Prancūzijos administracinių teismų procedūromis. Prancūzijos administracinių teismų sistema yra trijų pakopų, kurią sudaro Valstybės Taryba, administraciniai teismai ir apeliaciniai administraciniai teismai. Lietuvos apygardos administracinių teismų ir Vyriausiojo administracinio teismo sistema yra panaši į Prancūzijos, išskyrus tai, kad Valstybės taryba turi kompetenciją spręsti dėl teisės aktų teisėtumo, tuo tarpu Lietuvoje šią funkciją atlieka Konstitucinis Teismas. Be to, Prancūzijos administraciniai teismai sprendžia ir klausimus, susijusius su viešosiomis sutartimis. Be to, Valstybės taryba ir administraciniai teismai pataria vyriausybei, o Valstybės taryba dar ir teikia Respublikos Prezidentui savo veiklos metinę ataskaitą. Valstybės taryba tapo administracinės teisės principų ir procedūrų kūrėja. Tai, kad Europos Teisingumo teismas perėmė Prancūzijos administracines teismines procedūras, pažymi, jog šis modelis nėra atsitiktinis, o puikiai veikianti administracinių veiksmų teisėtumo patikros sistema. Tuo tarpu Lietuvoje, nors ir buvo sukurta administracinių teismų sistema, nėra per se administracinių procedūrų: lyg šiol administracinių teismų procedūros yra tokios pat, kokios yra naudojamos civiliniuose teismuose.Reikšminiai žodžiai: Administracinis procesas; Administracinės bylos; The administrative procedure; Administrative cases.

ENThe article aims at analysis of the system of Lithuanian administrative court procedures, comparing it with French administrative court procedures. French administrative courts system consists of three levels, which include the State Council, administrative courts and appellate administrative courts. Lithuanian system of district administrative courts and the Supreme Administrative Court is similar to that in France, except that the State Council has the competence to resolve the issues regarding legitimacy of legal acts, while in Lithuania the function is performed by the Constitutional Court. In addition, French administrative courts also resolve the issues, pertaining to public agreements. In addition the State Council and administrative courts advice the Government and the State Council also provides the annual report on its activities to the President of the Republic. The State Council became the developer of the principles and procedures of the administrative law. The fact that the European Court of Justice took over the French administrative court procedures, shows that the model is not incidental, and rather is a perfectly functioning system of supervision of legitimacy of administrative actions. On the other hand, in Lithuania, which has an administrative courts system developed, there are no administrative procedures per ser: the administrative court procedures are the same as those used in civil courts.

ISSN:
1648-9349; 0024-5089
Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1279
Updated:
2020-07-21 20:24:37
Metrics:
Views: 37
Export: