Edukologijos mokslo sklaida : ugdymo sociologijos ir socialinės pedagogikos integraciniai ryšiai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Edukologijos mokslo sklaida: ugdymo sociologijos ir socialinės pedagogikos integraciniai ryšiai
Alternative Title:
Dissemination of the science of pedagogy: links of integration of educational sociology and social pedagogy
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2006, Nr. 4 (37), p. 19-33
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pedagogika; Ugdymo sociologija; Socialinė pedagogika; Integraciniai ryšiai; Pedagogy; Educational sociology; Social pedagogy; Links of integration.
Keywords:
LT
Integraciniai ryšiai; Pedagogika / Pedagogy; Socialinė pedagogika; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama šiuolaikinė edukologijos mokslo sklaida globalių socialinių transformacijų laikotarpiu, kuris įvardijamas kaip informacinė (žinių ekonomikos) visuomenė, turinti įtakos socialinių ir humanitarinių mokslų sklaidai bei lemianti įvairių mokslų integracinius ryšius. Ugdymui, kuris iš esmės yra socialinis dalykas, būtinas ryšys su kitais mokslais, visų pirma su tais, kurie nagrinėja visuomenę, jos struktūras ir valdymą, taigi su sociologija, nes postmoderni ir nestabili visuomenė lemia naujų edukologinių tiesų atsiradimą. Svarbu paisyti visuomenės raidos dėsnių, žmonių tarpusavio santykių nuolat besikeičiančioje aplinkoje, kai sąveika "žmogus-žmogus" tampa daugiamatė. Edukologijoje išsiskiria naujos mokslo šakos, grindžiamos sociologijos mokslo žiniomis ir ugdymo ypatumais. Tai ugdymo sociologija ir socialinė pedagogika. Straipsnyje aptariamos šių edukologijos mokslo subšakų teorinių ir prakseologinių tyrimų kryptys, integraciniai ryšiai, problemų kaita. [Iš leidinio]

ENThe paper deals with the question of the dissemination of the contemporary science of pedagogy in the period of global social transformations, referred to as informational (knowledge economy society), which conditions a full-scale dissemination of socio-humanitarian sciences and presupposes deep links of integration of various sciences engaged in the analysis of interdisciplinary issues. Education is one of such issues and, social by nature, calls for links between pedagogy and other sciences first and foremost those, which deal with society, its structure and organisation. Therefore the link of the sciences of pedagogy and sociology is essential as the development of new truths in pedagogy is preconditioned by the development of our post-modern and unstable society. The necessity arises to orientate towards the development of society, its relations with man and a constantly changing environment, which is marked by a multidimensional interaction of 'man-man'. New branches of the science based on the knowledge of the science of sociology, an individual's life and peculiarities of his/her development and such sub-branches of pedagogy as educational sociology and social pedagogy have developed. The paper discloses the trends of the theoretical and pracseological research of these sub-branches of the science of pedagogy, links of integration and transformations. [From the publication]

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12709
Updated:
2018-12-17 11:52:48
Metrics:
Views: 72    Downloads: 19
Export: