Draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimas
In the Journal:
Pinigų studijos. 2003, Nr. 2, p. 74-82
Keywords:
LT
Japonija (Japan); Kanada (Canada); Lietuva (Lithuania); Draudimas / Insurance; Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTDraudimo įmonių finansinės padėties stabilumas yra klausimas, kuris permanentiškai aktualus ne tik draudimo įmonėms, bet ir pavieniams draudėjams. Šis klausimas verčia ieškoti agreguoto įverčio, galinčio apibūdinti draudimo įmonės finansinę būklę. Straipsnio tikslas - apžvelgti Lietuvos ne gyvybės draudimo įmonių finansinio stabilumo vertinimo raidos tendencijas ir perspektyvas; įvertinti Europos Sąjungos draudimo įmonių mokumo rodiklio galimybes, nuspėti draudimo įmonių finansinės būklės kitimo tendencijas, pasiūlyti galimas šio rodiklio tobulinimo kryptis ir galimybes. Pirmoje straipsnio dalyje autorius analizuoja Lietuvos draudimo įmonių mokumo rodiklio skaičiavimą, apžvelgia jų veiklos istoriją, siekdamas nustatyti, ar per paskutinių penkerių metų laikotarpį pasitaikė draudimo įmonės veiklos nutraukimo atvejų, kurių negalima buvo nuspėti pagal Lietuvoje taikomus mokumo rodiklius. Antroje dalyje siekta nustatyti, kiek į mokumo vertinimą yra įtraukti svarbiausi draudimo įmonių veikloje pasitaikantys rizikos veiksniai. Trečioje dalyje, peržvelgiant kitų šalių finansinio stabilumo vertinimo modelius, taikomus analogišku ES draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemai tikslu, siekta iš jų išskirti tuos elementus, kurie neįtraukti arba nepakankamai įtraukti į Lietuvos ir ES draudimo įmonių mokumo vertinimą. Autorius daro išvadą, kad vertinant ES draudimo įmonių mokumą, neįtraukiama daugelis labai reikšmingų draudimo įmonės veiklos stabilumui veiksnių. Vertinimo sistema yra statiška, todėl gauti rezultatai iš anksto „yra pasenę”. Autorius pateikia draudimo įmonių mokumo vertinimo tobulinimo kryptis.Reikšminiai žodžiai: Draudimo įmonė; Mokumas; Kapitalas; įvertinus riziką; Insurance company; Solvency; VaR.

ENThe aim of this article is, with the help of the EU solvency margin calculation method, to investigate the possibility of forecasting non-life insurance company financial instability and to outline further necessary changes in this method in order to come up with a more up-to-date financial stability forecasting model. The development history of the Lithuanian insurance sector has shown some evidence of insufficiently prudent predictions given by the existing EU and Lithuanian insurance company solvency calculation model. During the research the author has tried to highlight all weak and strong points and the possibilities for improving this model. At present there are three relatively new financial stability models available, introduced in the USA, Japan and Canada. All of them use relatively more sophisticated insurance company financial stability evaluation methods. It would be reasonable to change the EU and Lithuanian solvency assessment model into one of those or to construct an even more prudent stability evaluation method. This article purports to introduce the research about further possibilities for improving the Lithuanian financial stability model. [From the publication]

ISSN:
1392-2637; 1648-8970
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12672
Updated:
2018-12-17 11:10:56
Metrics:
Views: 62    Downloads: 11
Export: