Epitafinės kompozicijos Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčios kriptoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Epitafinės kompozicijos Vilniaus Šv. Kazimiero jėzuitų bažnyčios kriptoje
Alternative Title:
Epitaphial compositions in the crypts of St. Kasimir (jesuit) church in Vilnius
In the Journal:
Menotyra. 2001, Nr.2 (23), p. 11-20
Keywords:
LT
Religija; Bažnyčios; Vienuolynai; Vilnius; Freskos; Epitafijos; Palaidojimai.
EN
Religion; Churches.
Summary / Abstract:

LTVilniaus Šv. Kazimiero (jėzuitų) bažnyčios kripta, įrengta po didžiuoju altoriumi, su epitafinėmis kompozicijomis buvo atrasta 1991 m. Istoriniuose šios bažnyčios dokumentuose apie kompozicijas neužsimenama, tad nėra žinomi sukūrimo metai ir autoriai. Kriptos stulpų sienose pavaizduotos Nukryžiuotojo, Prisikėlusio Kristaus, Švč. Mergelės Marijos kompozicijos, stulpų šonuose ir vakarinėje bei šiaurinėje sienose nupieštos vėlių figūros. Prie atvaizdų įkomponuoti įrašai: lotyniškos citatos, parinktos iš Biblijos ir iš maldų, skirtų Švč. Mergelei Marijai. Šių kompozicijų techniką nelengva apibūdinti. Tikėtina, kad tai nebaigtos tapyti freskos. Kompozicijos gali būti sujungtos į tam tikrus ikonografinei programai būdingus segmentus. Jose galima įžvelgti vaizdo ir teksto kompozicinį bei prasminį ryšį. Kompozicijose perteiktos kančios, mirties, aukos idėjos (Atpirkėjo tema), pergalėtos mirties, teisiųjų išgelbėjimo idėjos (Paskutinio Teismo tema), gailestingumo, užuojautos kenčiantiems ir vargstantiems idėjos (Dievo Motinos tema). Kompozicijose atsispindi jėzuitų populiarintas kultas melstis už skaistykloje kenčiančias vėles, jėzuitų pamaldumas Jėzui Kristui ir Marijai Dievo Motinai. Vėlių figūros perteiktos ne kaip simboliniai vaizdiniai, bet kaip tikroviškos, tikėtina, tėvų jėzuitų figūros. Šie atvaizdai pasižymi schematišku piešiniu, bet turi ir portretinių bruožų. [Iš leidinio]

ENThe crypt of the Jesuit church of St. Casimirus in Vilnius, installed under the big altar was discovered in 1991. No historical documents of the church provide any information on the compositions, therefore the year of the building and the authors of the crypt are not known. The walls of the columns of the crypt depict the compositions of the Crucifix, the Resurrection and the Blessed Virgin Mary, manes figures are drawn at the sides of the columns and on the Northern and Western walls. The images are accompanied with inscriptions: Latin quotes, selected from the Bible and prayers, dedicated to the Blessed Virgin Mary. The technique of the compositions is difficult to characterize. One could guess that the paintings are unfinished. The compositions can be connected to certain segments, characteristic of an iconographical programme. They show a certain compositional and meaningful connection between the image and the text. The compositions provide ideas of suffering, death and sacrifice (the subject of the Redeemer), the conquering death, the saving of the righteous (the subject of the Judgment Day), grace, sympathy for the suffering and the needy (the subject of the Blessed Virgin Mary). The composition reflects the cult of praying for the souls, suffering in the Purgatory, which was popularized by the Jesuits, their worship of Jesus Christ and the Blessed Virgin Mary. The figures of souls are presented not as symbolic images, but as realistic figures of, most probably, the Jesuits themselves. The images are characterized by schematic drawing, but also have characteristics of portraits.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12644
Updated:
2018-12-17 10:51:25
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: