XVI a. pradžios sienų tapyba Vilniaus bernardinų bažnyčioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. pradžios sienų tapyba Vilniaus bernardinų bažnyčioje
Alternative Title:
Mural painting of the early 16th c. in the Vilnius St. Bernardin church
In the Journal:
Menotyra. 2001, Nr.2 (23), p. 3-10
Keywords:
LT
Architektūra.; Tapyba.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vilnius; Sakralinė; Bažnyčios; Vienuolynai; Bernardinai; Sieninė; Freskos; Gotika; Istor; 16 a..
EN
Painting; Architecture; Churches.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ikonografiniu ir kultūrologiniu aspektu nagrinėjama Vilniaus Bernardinų bažnyčios šiaurinę sieną dekoruojanti tapyba, pirmą kartą įvardijamos visoje kompozicijoje pavaizduotos scenos ir simboliai, atskleidžiant prasminį jų tarpusavio ryšį ir analizuojant vaizdais įkūnytą idėją. Nurodomi kai kurie galimi ikonografiniai šaltiniai. Atkreipiamas dėmesys į bernardinų dvasingumo tradicijos (šv. Pranciškaus, kaip naujos epochos žmonijos išganymo istorijoje pradininko samprata) ir konkrečių istorinių sąlygų (Katalikų Bažnyčios vykdomos misijos stačiatikių kraštuose bei kovos su musulmonais) atspindžius tapyboje. Manoma, kad Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčios interjeras buvo ištapytas freskomis po jos rekonstrukcijos XVI a. pr. Šios freskos gali būti tapytos pagal populiarius pamokslų rinkinius, meditacijas ir kitus pranciškonų observantų literatūrinius tekstus. Vienuoliai, kurdami Lietuvoje, naudojosi jau susiformavusiais savo ordino bažnyčių dekoro ir pagrindinių krikščioniškosios dailės siužetų vaizdavimo principais, ikonografinių pavyzdžių ieškojo Šventojo rašto, teologinių traktatų, pamokslų iliustracijose, šventųjų atvaizduose, platinamuose grafikos būdu. Šiaurinės sienos freskos yra suskirstytos į tris dalis, atitinkančias architektūrinį sienos skaidymą. Jas galima interpretuoti kaip pranciškoniškosios atpirkimo istorijos sampratos iliustraciją. Per šv. Kristoforo ir šv. Jurgio atvaizdus išreiškiama žemiškosios Bažnyčios kova su blogio jėgomis; iškeliamos Kristaus kančios, šv. Kryžiaus pagarbinimo temos; atskleidžiama ordino įkūrėjo misija.

ENThe article analyses the artistic works decorating the northern wall of Vilnius Bernardine Church from iconographical and cultural aspects. For the first time, the article names the scenes and the symbols of the whole composition disclosing their notional interrelation and analyzing the idea embodied in them. The paper indicates possible iconographic sources. It pays attention to the reflections of bernardine spiritual traditions (the concept of St. Francis as the initiator of humankind saving ideas in the new epoch) and certain historical conditions (missions carried out by the Catholic Church in the Orthodox countries and fights against the Muslims). It is known that the interior of Vilnius St. Franciscan and St. Bernardine Church was fresco painted after its reconstruction at the beginning of the 16th century. These frescos might be painted according to the most popular preachments, meditations, and other literary texts of the Franciscan observers. In Lithuania, monks used such principles of depicting the main artistic stories of Christians that were already familiar to them and such church decoration characteristic that were used in their orders. They searched for iconographic examples among the illustrations of the Holy Scripture, various theological treatises, preachments, and artistic images of the saints. The frescos of the northern wall are divided into three parts corresponding to the architectural division of the wall. They can be interpreted as the illustration of the Atonement History according to the Franciscan concept. The pictures of St. Christopher and St George reflect the fight of the earthly Church with the evil forces; they exalt the suffering of Christ and the worship of St. Cross as well as disclose the mission of the initiator of the order.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12643
Updated:
2022-01-17 10:51:25
Metrics:
Views: 54    Downloads: 21
Export: