Laiko konceptualizavimas lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laiko konceptualizavimas lietuvių kalboje
In the Journal:
Kalbotyra. 2003, t. 52 (1), p. 61-69
Keywords:
LT
etnolingvistika; konceptualiosios laiko metaforos; hiponimai.
EN
etnolinguistics; conceptual metafors of time; hyponyms.
Summary / Abstract:

LTTyrimo objektas - konceptas, reprezentuojamas lietuvių kalboje žodžiu laikas. Koncepto pagrindu laikomos konceptualiosios/ kognityvinės metaforos. Jų esmė ta, kad viena sritis suvokiama per kitą, mažiau pažinta, dvasinė, abstrakti - per žinomesnę, fizinę, konkrečią. Konceptualias metaforas aktualizuoja metaforiniai posakiai, kurie, kaip ir metafora, yra dvipusiai, susiję su dviem struktūrom - donorine ir recipiento zona. Konceptualios metaforos gali būti konvencinės ir poetinės. Laiko konceptus, reiškiamus dažniausiai daiktavardžiais, galima laikyti koncepto laikas hiponimais. Šiai kategorijai gali būti priskirta laiko matai/ vienetai, susiję su kultūriniais, istoriniais veiksniais (sekundė, minutė, savaitė, mėnuo); nefiksuoto ilgio laiko atkarpos (laikas, akimirka, epocha); su metų ar paros laiku susiję laiko tarpai ; ilgi laiko tarpai, lyginant su dabartimi (senovė, praeitis); amžiaus tarpsniai; laiko tarpsniai, susiję su darbo, akademine, religine ar kitokia veikla (šventės, atostogos , Velykos). Nors laiko metaforizacija nemažai tyrinėta, lieka neatsakyta į daug klausimų. Darbe siekiama paaiškinti laiko metaforas sudarančių įvairių laiko konceptų raiška, laiko ir jo hiponimų skirtumai. Tyrimo medžiagą sudaro apie 546 pavyzdžiai, surinkti iš "XX a. lietuvių poezijos". Analizuojami laiko konceptų, vartojamų metaforiniuose junginiuose, raiška. Laiko metaforų analizei pasirinktos donorinės zonos: judantis objektas, erdvė ir abstraktusis konceptas.

ENThe research aims to analyse a concept represented by Lithuanian word time. The basis of the concept consists of conceptual/cognitive metaphors, when one area is perceived through another one: the less known, spiritual, and abstract concept is perceived through a better known, physical, and more exact one. Conceptual metaphors are updated metaphoric double-sided sayings related to two different structures – donor and recipient zones. Conceptual metaphors can be conventional and poetic. The concepts of time, usually expressed by nouns, may be assumed as hyponyms. This category may encompass measures/units of time related to cultural or historic factors (a second, a minute, a week, a month, etc.); unfixed periods of time (the time, a moment, an epoch, etc.); time related to the period of the year or the day; extensive periods of time, if compared to the presence (ancient times, past, etc.); periods of an age or time related to work, academic, religious, and other activities (festivals, holidays, Easter, etc.). Even though the metaphorization of time has been extensively researched, many questions remained unanswered. The paper aims to reveal the expression of various concepts of time involved in metaphors, and the differences between the time and its hyponyms. The research material consists of 546 examples collected from the “Lithuanian Poetry of the 20th c.”. The author analyses the expression of concepts of time used in metaphorical combinations. For the analysis of metaphors of time, the author has chosen donor zones: moving object, space, and abstract concept.

ISSN:
1392-1517
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12617
Updated:
2018-12-20 22:57:59
Metrics:
Views: 55    Downloads: 10
Export: