Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautų puošyba

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautų puošyba
Alternative Title:
Decoration of vaults of the Merkinė church
In the Journal:
Menotyra. 2002, Nr. 3 (28), p. 18-23
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
sienų tapyba; XX a. pradžios bažnyčių dekoras; Švč. M. Marijos litanija; Lietuvos Vytis; K. Imeninskis; K. Ribikauskas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama 1913 m. Merkinės bažnyčios sienų tapyba, į darnią puošybinę visumą įtraukusi ir XVII a. II pusės skliautų lipdybą. Nagrinėjama skliautų dekoro religinė ir istorinė reikšmė, meninė išraiška. Patikslinamas bažnyčios dekoracijos datavimas ir nustatomas jos autorius - lig šiol dailėtyrininkams nežinotas Vilniaus tapytojas Kazimieras Imeninskis. Lietuvos bažnyčiose nedaug kur išliko sienų tapyba, sukurta XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo. Kas Merkinės bažnyčios polichrominės dekoracijos autorius? Be kelių nuošimčių tai - Kazimieras Imeninskis. Šį teiginį pagrindžia bažnyčios kasos išlaidos (K. Imeninskiui ir jo padėjėjams už dekoro, altorių atnaujinimo darbus buvo sumokėta per 6000 rub.) ir aptiktas paliudijimas senoje periodikoje. K. Imeninskis plačiai istoriografijoje minimas kaip 1917 m. nutapęs Merkinės bažnyčiai kryžiaus kelio stotis, kurių įgijimui aukojęs V. Krėvės-Mickevičiaus tėvas. Taip pat yra žinoma, kad K. Imeninskis nutapė ir Šv. Velykoms skirtas dekoracijas (šie darbai Merkinės bažnyčioje nebeišliko). K. Imeninskis vertas būti paminėtas dailininkų žodyne.

ENThe decor of the Merkinė Church is a rare piece of professional wall painting art in churches, created by local artists in the beginning of the 20th century. The wall painting at the Merkinė Church is a part of vault and wall decoration and together they make one harmonious decorative whole. Stylised vegetal ornaments and plot painting cover the vaults of the central nave and presbytery completely. The main cycle of the painted compositions of the Merkinė Church vaults are devoted to the invocations of the Virgin Mary litany and are the only instance of the broad development of this theme in the decor of Lithuanian churches. Glory titles of the Virgin in the above scenes are mainly depicted in the emblematic from and symbols, matching the theological meaning. The landscape of the Merkinė surroundings recognisable in the background of several compositions makes the complicated allegories closer to a churchgoer. The wall painting of the Merkinė Church, created in 1913, is a demonstration of not only the religious aspirations of the customers, but also of their national and political interests. The Emblem of Lithuania painted on the vaults of the presbytery together with the litany invocations in Lithuanian manifest the nationality of the parishioners of that time. At the same time, the ordering of this piece of art demonstrates that customers positively contemplated on the historical past of Merkinė and artistic heritage of the church as well as on the tradition of Virgin Mary adoration. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12552
Updated:
2018-12-17 11:00:38
Metrics:
Views: 34    Downloads: 6
Export: