In defense of an old idea: the *-o stem origin of the indoeuropean ablative case

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėIn defense of an old idea: the *-o stem origin of the indoeuropean ablative case
Kita antraštėGinant seną idėją: ide. abliatyvo kilmė iš o kamieno
AutoriaiSchmalstieg, William Riegel
LeidinyjeBaltistica . 2006, t. 41, Nr. 1, p. 7-13
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTAbliatyvas; O kamienas; Datyvas; Ide prokalbė; Ergatyvinis; Nominatyvinis
ENAblative; O stem; Dative; Indoeuropean; Ergative; Nominative
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje ginama sena (K. Brugmanno, A. Meillet) idėja, kad abliatyvas atsirado indoeuropiečių prokalbėje iš o kamieno linksniuotės. Manoma abliatyvą buvus išvestą iš senojo datyvo-instrumentalio pridedant dantinį priebalsį *-d/-t. Apskritai naujų linksnių atsirado tada, kai indoeuropiečių prokalbėje, iš pradžių buvusioje ergatyvinės sandaros, susiformavo nominatyvinė sandara ir dėl to gerokai pakito linksniavimo sistema. [Iš leidinio]

ENThe article defends the old (K. Brugmann’s and A. Meillet’s) idea that the ablative case emerged in the Indo-European parent language from the o stem declension. It is speculated that the ablative case was derived from the old dative-instrumental by adding the dental consonant *-d/-t. Overall, new cases emerged when the nominative structure formed in the Indo-European Parent Language, which previously had a ergative structure, due to which the inflection system underwent major changes.

ISSN0132-6503, 2345-0045
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1250
Atnaujinta2018-12-17 11:44:43
Metrika Peržiūros: 4