In defense of an old idea: the *-o stem origin of the indoeuropean ablative case

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
In defense of an old idea: the *-o stem origin of the indoeuropean ablative case
Alternative Title:
Ginant seną idėją: ide. abliatyvo kilmė iš o kamieno
In the Journal:
Baltistica. 2006, t. 41, Nr. 1, p. 7-13
Keywords:
LT
Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje ginama sena (K. Brugmanno, A. Meillet) idėja, kad abliatyvas atsirado indoeuropiečių prokalbėje iš o kamieno linksniuotės. Manoma abliatyvą buvus išvestą iš senojo datyvo-instrumentalio pridedant dantinį priebalsį *-d/-t. Apskritai naujų linksnių atsirado tada, kai indoeuropiečių prokalbėje, iš pradžių buvusioje ergatyvinės sandaros, susiformavo nominatyvinė sandara ir dėl to gerokai pakito linksniavimo sistema. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Abliatyvas; O kamienas; Datyvas; Ide prokalbė; Ergatyvinis; Nominatyvinis; Ablative; O stem; Dative; Indoeuropean; Ergative; Nominative.

ENThe article defends the old (K. Brugmann’s and A. Meillet’s) idea that the ablative case emerged in the Indo-European parent language from the o stem declension. It is speculated that the ablative case was derived from the old dative-instrumental by adding the dental consonant *-d/-t. Overall, new cases emerged when the nominative structure formed in the Indo-European Parent Language, which previously had a ergative structure, due to which the inflection system underwent major changes.

ISSN:
0132-6503; 2345-0045
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1250
Updated:
2018-12-17 11:44:43
Metrics:
Views: 42    Downloads: 1
Export: