Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei : informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų prievolė teikti informaciją visuomenei: informavimas, informacijos teikimo įtvirtinimas Lietuvoje
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2008, t. 44, p. 98-106
Keywords:
LT
informacijos institucijos; informacinė veikla; teisinis ir politinis informacinės veiklos reguliavimas; ES teisinių ir politinių dokumentų analizė; Lietuvos teisinių ir politinių dokumentų analizė.; teisė į informaciją; bibliotekos; archyvai; muziejai; pareigos visuomenei; bibliotekų paslaugos; teisinis bibliotekų teikiamų paslaugų reguliavimas.
EN
Information institutions; Information activities; Political and legal information activity regulation; EU documents analysis; Lithuanian documents analysis.; right to information; libraries; archives; museums; public obligations; library services; legal regulations of library services.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas informacines paslaugas teikiančių institucijų - bibliotekų, archyvų ir muziejų - informacinės veiklos teisinis reguliavimas, aptariama savita teisės į informaciją užtikrinimo galimybė. Apžvelgus informacinių bibliotekų, archyvų ir muziejų veiklos aspektų teisinio ir politinio reguliavimo tendencijas Europos Sąjungoje, pastebima, kad šių institucijų veikla nereguliuojama privalomaisiais teisės aktais, joms nedeleguojamos teisiškai privalomos informacijos teikimo visuomenei prievolės. Informacinė bibliotekų, archyvų ir muziejų veikla Europos Sąjungoje orientuojama veiksmų programomis, šitaip siekiama bibliotekų, muziejų ir archyvų informacinės veiklos kooperavimo, efektyvaus informacijos visuomenės paslaugų teikimo. Lietuvoje bibliotekų, archyvų ir muziejų veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose informacijos teikimo visuomenei prievolė nėra pabrėžiama, ji tik nurodoma, minima. Šių institucijų informacijos teikimo visuomenei veiklos reikšmingumo suvokimas Lietuvoje deklaruojamas politiniuose dokumentuose, pastebimas praktinėje veikloje, atitinkančioje Europos Sąjungos iniciatyvas ir planus. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys į tai, kad tik archyvams netiesiogiai numatoma informacijos teikimo visuomenei prievolė. Ši archyvų prievolė grindžiama teisės į valstybės oficialią dokumentuotą informaciją ir archyvų informacijos laisvos, viešos prieigos teisės įtvirtinimu. [Iš leidinio]

ENThe article gives an analysis of the legal regulation of information activities of institutions that provide the access to information: libraries, museums, archives and discusses peculiarities of realization rights to access to information. Under reviewing trend of legal and political regulations in the EU author of the article gives on regulation of information activities of these institutions. According to analysis of documents author states that libraries, museums and archives haven't any legal obligation to provide access to information to the public, because there are no compulsory rules to regulate their information activities. Special action programs are used to stimulate cooperation in information activities and to encourage of information society services. Lithuanian legal regulation of information activities of libraries, museums, archives does not provide for any obligation of access to information. In the special legal regulation this obligation is only indicated and mentioned. Importance of access to information, that memory and culture institutions affords for the public, is declared in the political documents and asserted in the practice, that correspond to EU initiatives and plans. The article reveals that the obligation of access to information only for archives fixed in legal protection of right to access to governance information and right to free, public access to archives' information. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Biblioteka informacijos politikos kontekste / Audronė Glosienė. Informacijos mokslai. 2000, t. 15, p. 11-27.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12447
Updated:
2018-12-17 12:11:02
Metrics:
Views: 9    Downloads: 8
Export: