1940-1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
1940-1942 m. dokumentai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus memorandumus valdžios institucijoms
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2005, t. 27, p. 585-637
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Politinė sistema / Political system; Politinės partijos / Political parties; Religija / Religion; Teisės ir laisvės / Rights and freedoms.
Summary / Abstract:

LTRengdama pranešimą LKMA konferencijai apie kunigo Mykolo Krupavičiaus 1940 ir 1942 m. memorandumus, Lietuvos archyvuose ir bibliotekose aptikau nemažai jų nuorašų. Palyginus juos su jau skelbtais, galima pastebėti nemažai redakcinių skirtumų, praleidimų, net vienos pastraipos kupiūrą. Tai paskatino dar kartą publikuoti iš esmės jau žinomus dokumentus – gerokai patikslinti jų turinį. Skaitytojui turėtų būti įdomūs ir kiti čia pirmą kartą skelbiami 1940–1942 m. dokumentai: 1940 m. gruodį – 1941 m. sausį vykusių NKVD darbuotojų pokalbių su M. Krupavičiumi Kalvarijoje aprašymas, tuo metu NKVD parengta jo charakteristika. Prie jau žinomų 1942 m. dokumentų pridedame iki šiol nepublikuotus generalinio komisaro A. Rentelno raštus, susijusius su protestą dėl Lietuvos kolonizavimo pasirašiusių asmenų nubaudimu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Krikščionys demokratai; Žmogaus laisvė; Ateizmas; Totalitarizmas.

ENThe article investigates the circumstances of the appearance of the statements that Christian Democratic politician rev. Mykolas krupavičius presented to the authorities in 1940 and 1942. in october 1940 he presented “The Memorandum of Catholics on the Matter of Cooperation with the Communists” to members of the presidium of the supreme Council of the Lithuanian ssr, the Council of people‘ Commissars, and the Communist party Central Committee. in later talks with officials of the internal people’s Commissariat he appeared as an extraordinarily flexible, ready for huge compromises politician. in view of the absence of any commentaries by krupavičius or the bishops of Lithuania, it is not known how much the proposed political line appeared real, possible. The appearance of the memorandum most likely reflects the efforts of krupavičius to return to political life and the confusion, uncertainty of Lithuania’s bishops on how to defend against the started persecution of the Church. in 1942 krupavičius wrote two statements: on July 13 together with former president kazys grinius a Memorandum to First Counselor general petras ku biliū nas and on november 9, 1941 together with grinius and former agriculture Minister Jonas aleksa to generalkommissar adrian von renteln on the question of colonization. Both these documents, apparently, had been initiated by the secret supreme Committee of Lithuanians which asked known political figures to sign them. having signed the protest against the started german colonization of Lithuania and accordingly expelled to germany, krupavičius restored the political balance, restored his reputation and was able to continue his political activities among the Lithuanians living abroad. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941-1944) / Regina Laukaitytė ; Lietuvos istorijos institutas. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010. 336 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/1240
Updated:
2021-01-13 21:49:03
Metrics:
Views: 59    Downloads: 11
Export: