Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyraujantys šeimos modeliai ir lyčių socialiniai stereotipai Lietuvos žurnaluose, skirtuose paaugliams
Alternative Title:
Dominate gender social stereotypes and family models in Lithuanian magazines designed for teenagers
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2003, t. 25, p. 81-93
Keywords:
LT
Periodika; žurnalai paaugliams; šeimos modelis; socialiniai lyčių stereotipai; teorinė interpretacija; kiekybinis ir kokybinis metodai.
EN
Periodicals; magazines for teenagers; family model; social gender stereotypes; theoretical interpretation; quantitative and qualitative methods.
Summary / Abstract:

LTVilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokslininkės Elena Macevičiūtė, Marija Stonkienė ir Renata Matkevičienė 2002 m. atliko tyrimą "Socialinių lyčių stereotipų formavimas žiniasklaidoje". Tyrimą sudaro savarankiškos dalys, skirtos stereotipų formavimosi įvairiose žiniasklaidos priemonėse - televizijoje, radijuje ir periodinėje spaudoje analizei. Šiame straipsnyje pristatomi stereotipų formavimo žurnaluose, skirtuose paaugliams, tyrimo rezultatai. Tyrimo tikslas - įvardyti paaugliams perduodamuose pranešimuose aktualizuojamus lyčių vaidmenis, šeimos modelius ir lyčių vaidmenų šeimoje stereotipus. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tiek mergaitėms ("Mergaitė"), tiek berniukams ("Flintas"), tiek abiejų lyčių ("Draugai") ankstyvojo paauglystės amžiaus auditorijai skirtuose žurnaluose pateikiamų pranešimų srautas neatitinka šeimos, kaip visuomeninio reiškinio, aktualumo. Nėra šio srauto pokyčių, reakcijų, susijusių su visuotinai priimtomis dėmesio šeiminiams santykiams datomis (Motinos, Tėvo diena). Visuma pranešimų leidžia įvardyti šeimos nematomumo problemą. Šeima, šeiminiai santykiai neakcentuojami, vaizduojami epizodiškai, fragmentiškai. Nors vėlyvojo paauglystės amžiaus auditorijai skirtų žurnalų skaičius gerokai mažesnis (palyginti su ankstyvojo paauglystės amžiaus auditorijai skirtais žurnalais), tačiau akivaizdu, kad žymiai pagausėja šeimai, šeiminiams santykiams skirtų pranešimų srautas. Juose formuojamas nesusituokusių, bendrai gyvenančių asmenų šeimos modelis, taip pat šeimos išlaikytinės modelis, pasireiškiantis tendencija vaikų priežiūrą bei išlaikymą perkelti ant savo ėvų pečių.

ENIn 2002 Elena Macevičiūtė, Marija Stonkienė and Renata Matkevičienė, scholars of the Faculty of Communication of Vilnius University performed the research "Shaping of Social Stereotypes of Genders in the Mass Media". The study consists of independent parts, dedicated to analysis of shaping of stereotypes in different mass media, i. e. television, radio and periodical press. The article presents the results of the study of shaping of stereotypes in magazines, dedicated to adolescents. The aim of the study is to state the roles of genders, models of families and stereotypes of roles of genders within the family, actualized in the messages, transmitted to adolescents. Upon completion of the study, it appeared that the flow of messages, provided in the magazines, intended for the preadolescent target groups of girls ("Mergaitė"), boys ("Flintas") and both genders ("Draugai"), does not correspond to the relevance of the family as a social phenomenon. There are no changes of the flow and no response to the universally recognized dates of attention to the family relations (Mother’s Day, Father’s Day). The totality of the messages allows for stating the problem of invisibility of the family. The family and family relations are not stressed, depicted only episodically and fragmentarily. Although the number of magazines, dedicated to the adolescent target group is significantly smaller (compared to that, intended for the preadolescent target group), it is obvious that the flow of messages, dedicated to the family and family relations is significantly larger. The magazines, intended for adolescents, shape the model of unmarried persons living together as well as the model of a dependant woman, which manifests with a tendency to transfer the burden of care of children on her parents’ shoulders.

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12351
Updated:
2018-12-20 22:57:57
Metrics:
Views: 84    Downloads: 7
Export: