Kokybinių tyrimų metodų taikymas informacijos technologijos integravimo į ugdymą veiksmingumo analizei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kokybinių tyrimų metodų taikymas informacijos technologijos integravimo į ugdymą veiksmingumo analizei
In the Journal:
Informacijos mokslai. 2001, t. 18, p. 35-39
Keywords:
LT
Technologijos / Technologies; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTJau daugiau kaip dvidešimt metų informacijos ir komunikacijos technologija (IKT) plačiai taikoma įvairiose švietimo srityse. IKT integravimas į ugdymą Lietuvoje yra mažai ištirtas: atlikti vos keli patikimi platesnio masto kiekybiniai tyrimai, o kokybiniais metodais ši sritis beveik netyrinėta. Straipsnio tikslas - išnagrinėti kokybinių neeksperimentinių "sėkmingos patirties" tyrimų taikymo metodologijos IKT integravimo į ugdymą veiksmingumo analizei metodologiją, jos pranašumus ir trūkumus, aptarti šio tipo tyrimų aktualumą ir adekvatumą dabartiniams švietimo reformos siekiams bei šio tipo tyrimų rezultatų praktinę naudą. Siekiant atskleisti pagrindinius šio tyrimo metodo aspektus, pateikiamas ir analizuojamas 1998-2002 metais Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose atliekamos tarptautinės studijos "Informacijos technologija mokyklose" koncepcinis modelis ir tyrimo eiga. Šios studijos antrosios dalies tyrimas (SITES M2) yra klasikinis "sėkmingos patirties" tyrimo metodo taikymo pavyzdys. Jo metodologija gerai atskleidžia tokio pobūdžio tyrimų esmę ir jų naudojimo IKT veiksmingumo analizei pranašumus bei trūkumus. Tarptautinių "sėkmingos patirties" tyrimų rezultatai kartu atskleidžia įvairių šalių naujausias IKT diegimo ir švietimo kaitos tendencijas.Reikšminiai žodžiai: Kokybiniai tyrimai; Informacijos technologijos; Ugdymas; qualitative research; Information; Education.

ENThis paper aims to analyse the main aspects of qualitative research approaches for the investigation of efficiency of information technology use for teaching and learning. The article centres on the examination of case studies of "successful practices". The concrete example of the research design for the Second Information Technology in Education Study Module 2 (SITES M2) is presented and analysed. The definition of the "successful practice" (i.e. efficient use of information technology for teaching and learning) is discussed in detail. The set of com- mon international and the distinctive national criteria applied in the selection process of cases is introduced and substantiated. The conceptual framework of the study, the process of data collection and analysis as well as other main aspects of SITES M2 research design are outlined in the article too. The main strengths and weaknesses of "successful practices " methodological approach for the investigation of efficiency of information technology integration into education are summarised at the end of the paper. [From the publication]

ISSN:
1392-0561
Related Publications:
Criteria and indicators of ICT implementation stages at a secondary school / Virginija Chreptaviciene and Arvydas Kondratas. Education-line. p. 1-13.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12299
Updated:
2018-12-17 10:51:15
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: