Policijos struktūrų valdymas ir personalo rengimas naujosios viešosios vadybos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Policijos struktūrų valdymas ir personalo rengimas naujosios viešosios vadybos kontekste
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 13, p. 92-97
Keywords:
LT
Naujoji viešoji vadyba; Policijos valdymo pokyčiai; Policijos personalo rengimas.
EN
New public management; Training of police personnel; Changes in police management.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas policijos struktūrų valdymas ir šios statutinės viešojo sektoriaus organizacijos personalo rengimas naujosios viešosios vadybos reformų kontekste. Akcentuojamos šiuolaikinių demokratinių šalių policijos struktūrų perėjimo nuo militarizuoto prie paslaugos ir pagalbos piliečiams teikimo organizacinio modelio tendencijos. Teigiama, kad rengiant policijos tarnautojus reikėtų vadovautis vadybinių kompetencijų, profesionalumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo kriterijais bei policijos personalo rengimo įstaigų integravimo į bendrąją aukštojo mokslo sistemą kriterijais. Apžvelgus šiuolaikines policijos struktūrų valdymo ir personalo rengimo tendencijas, daroma išvada: moderniosios viešojo administravimo tendencijos keičia militaristinį policijos modulį. Policijoje įsitvirtina tokios vertybės kaip teisėtumas, demokratija, veiklos efektyvumas, naujosios viešosios vadybos principai. [Iš leidinio]

ENPaper analyses management of the police structures and staff training of this public sector organization, which is also regulated by statute, in the context of the New Public Management. Authors analyses the activities of police structures in western democracies and stress modern tendency- transformation of police from providing military services to organization providing assistance for citizens. Training police officers important are the following criteria: management competencies, professionalism, human rights and liberty aspect, integration of police training organizations into common system of higher education. One of the conclusions based on the analyses of management of contemporary police structures and staff-training tendencies is that modern PA tendencies influence changes occurring in the militarist model of the police. Such values as legality, democracy, efficiency of activity, the principles of the new public management are becoming important in the police every day activities. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12253
Updated:
2018-12-17 11:41:01
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: