Elektroninės valdžios plėtros planavimas: svarbiausių dokumentų apžvalga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės valdžios plėtros planavimas: svarbiausių dokumentų apžvalga
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 10, p. 39-45
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Elektroninė valdžia; elektroninė demokratija; informacinė visuomenė; elektroninės viešosios paslaugos; informacinės ir telekomunikacijų technologijos.
EN
Electronic government; electronic democracy; information society; electronic public services; information and telecommunication technologies.
Summary / Abstract:

LTXX a. pabaigoje daugelis pasaulio vyriausybių pradėjo įgyvendinti iniciatyvas, skirtas panaudoti interneto atveriamas galimybes įvairiems viešojo sektoriaus tobulinimo tikslams. Elektroninės valdžios kūrimo iniciatyvos įtraukiamos į svarbiausius regiono bei atskirų valstybių informacinės visuomenės plėtros planavimo dokumentus, remiantis prielaida, kad elektroninės valdžios procesai ir jų rezultatai tiesiogiai skatina informacinės visuomenės ir žinių ekonomikos plėtrą. El. valdžios plėtojimui rengiami ir atskiri dokumentai, nustatantys svarbiausius valstybių tikslus ir uždavinius šioje srityje, laukiamus rezultatus ir tų rezultatų pasiekimo būdus bei priemones. Šie planavimo dokumentai atspindi atskirose šalyse ir regionuose vyraujantį požiūrį į elektroninę valdžią, jos prigimtį ir pobūdį. Straipsnyje analizuojamas elektroninės valdžios plėtros planavimas Lietuvoje ir Europoje. Jame nagrinėjami pagrindiniai šios srities Lietuvos dokumentai – Elektroninės valdžios koncepcija, kurioje deklaruojamas tikslas didinti valdžios sprendimų priėmimo skaidrumą, efektyviau ir kokybiškiau teikti visuomenei, verslo subjektams ir administracijai paslaugas bei informaciją, ir jos įgyvendinimo priemonių planas, bei išsamiai apžvelgiami dviejų tarptautinių Europos organizacijų, kurių narė yra Lietuva – Europos Sąjungos bei Europos Tarybos – atitinkami dokumentai, siekiant nustatyti ir palyginti vyraujančias el. valdžios kūrimo kryptis, būdus bei svarbiausius akcentuojamus aspektus. [Iš leidinio]

ENThe initiatives aimed at the development of electronic government are directly related to the attempts of public sector modernisation, which are taking place in many huropean countries, h-government is a complex issue, comprising technological, political, social, economic aspects. In narrow conception e-government can be understood as a provision of information and sers ices of public authorities via electronic channels: in a broad technologies in the public sector, as provision of services is inseparable from broader context: channels of services and communication, competence of population and public servants, etc. These different concepts are reflected in the information society's planning documents of different countries. The article reviews the planning of e-government in Lithuania and Europe. Basic Lithuania's and Europe's documents dedicated for planning of e-government are studied. In this field, the most important document in Lithuania is the Conception of Electronic Government that was approved by the Government of the Republic of Lithuania at the end of 21X12: this document sets goals and objectives, range and priorities, management, financing and implementation of processes of e-government in Lithuania. Later, adequate documents of two international European organisations whose member is Lithuania-Europe an Union and Council of Europe-are analysed. The article analyses and compares main concepts, ideas and aspects as well as suggested priorities and ways of e-government's development that are set in those documents. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12192
Updated:
2018-12-17 11:21:52
Metrics:
Views: 29    Downloads: 4
Export: