Elektroninės demokratijos ir valdžios iniciatyvos Europos Sąjungos ir Lietuvos viešajame administravime

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Elektroninės demokratijos ir valdžios iniciatyvos Europos Sąjungos ir Lietuvos viešajame administravime
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 9, p. 62-72
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Elektroninė valdžia; Elektroninė demokratija; Dalvaujamoji demokratija; Informacinė visuomenė; Electronic government; Electronic democracy; Participatory democracy; Information society.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Informacinė visuomenė; Politinė ideologija / Political ideology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje apžvelgiamas kintantis požiūris į valdymą, viešojo administravimo instituciją vaidmenį ir veiklą informacinės visuomenės kontekste. Aptariamos dalyvaujamosios ir elektroninės demokratijos idėjos Europoje, su jų įgyvendinimu susiję dokumentai ir projektai. Nagrinėjamos Europos Sąjungos ir Lietuvos viešojo administravimo instituciją vykdomos elektroninės valdžios iniciatyvos, skirtos informacinių technologijų panaudojimui plėtojant ryšius su gyventojais, teikiant paslaugas ir informaciją, rengiant tarnautojus. Apžvelgiami būdai, kuriais siekiama užtikrinti būtiną elektroninės demokratijos prielaidą - informacinių technologijų teikiamų galimybių pasiekiamumą visoms visuomenės grupėms. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes the changing view of management and the role and activities of public administration institutions in the context of the information society, discusses the ideas of the participating and electronic democracy in Europe, the documents and projects, pertaining to their implementation, studies the electronic governance initiatives, performed in public administration institutions of the European Union and Lithuania, aimed at use of information technologies for development of relations with residents, providing of information and services and training the employees and overviews the ways for ensuring the necessary prerequisite for the electronic democracy, i. e. the availability of the possibilities, provided by information technologies to all the groups of the society.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12191
Updated:
2018-12-20 23:01:30
Metrics:
Views: 21    Downloads: 3
Export: