Bendra privatizacijos prielaidų charakteristika

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bendra privatizacijos prielaidų charakteristika
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 9, p. 14-20
Keywords:
LT
Privatizavimas; Privatizacijos veiksniai; Vyriausybė; Privatus sektorius; Paslauga; Privatizacija.
EN
Privatization; Privatization forces; Government; Service; Service..
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - aptarti teorines privatizacijos prielaidas. Straipsnyje nagrinėjama bendra privatizacijos prielaidų charakteristika ir pačios privatizacijos esmė. Daugiausia dėmesio skiriama privatizacijos veiksniams. Aptariamas kiekvieno šių veiksnių poveikis privatizacijai, taip pat skirtumas tarp visuomeninio ir privačiojo sektoriaus. Atskleidžiamas valstybinio sektoriaus vaidmuo planinės ir rinkos ekonomikos šalyse. [Iš leidinio]

ENThe Purpose of the article is to discuss the theoretical assumptions of privatization. The article examines the common characteristics of the assumptions of privatization and the essence of privatization. Much attention is given to the factors of privatization. The author discusses the impact of each of these factors on privatization, as well as the differences between public and private sectors. The article reveals the role of the public sector in the countries with planned and market economies.

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12186
Updated:
2018-12-17 11:21:50
Metrics:
Views: 9    Downloads: 2
Export: