Savivaldos institucijų strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo tyrimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldos institucijų strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo tyrimai
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2004, Nr. 8, p. 25-36
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
strateginiø sprendimø priëmimo modeliai; strateginio planavimo metodai; strateginio planavimo komitetas.
EN
models of strategic decision-making; methods of strategic planning; committee of strategic planning.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami esminiai Lietuvos savivaldos institucijų bruožai ir jose naudojami strateginių sprendimų priėmimo modeliai, išryškinama interesų grupių analizės svarba ir detalizuojami problemų identifikavimo požiūriai bei jų naudojimo galimybės, rengiant planus savivaldos institucijose. Analizuojant strateginių planų rengimą ir jų įgyvendinimą sociologinės apklausos metodu, išskiriamos tokios analizės sritys: Lietuvos savivaldybių strateginio planavimo komitetų, analizės ir planavimo padalinių funkcijos, strateginio valdymo savivaldybėse pasitaikančios klaidos, strateginių planų rengimo ir jų įgyvendinimo kliūtys. [Iš leidinio]

ENThe article proposes main features of Lithuanian local governments and describes models of strategic decision making used by them, highlights to interest group analysis's importance and approaches identification of key issues and prospects of usage of these approaches in planning processes in local governments are also detailed in the article. Preparation and implementation of strategic plans is analyzed using method of sociological survey and following areas of analysis are discussed: functions of analysis and planning units of strategic planning committees in Lithuanian local governments, mistakes of strategic management made by local governments, and obstacles to strategic plans preparation and implementation. [From the publication]

ISSN:
1648-2603, 2029-2872
Subject Area:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12179
Updated:
2018-12-17 11:21:48
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: