Straipsniai apie muziką lietuviškuose periodiniuose leidiniuose (1940 m. birželis – 1944 m. vasara)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Straipsniai apie muziką lietuviškuose periodiniuose leidiniuose (1940 m. birželis – 1944 m. vasara)
Alternative Title:
Articles on music in Lithuanian periodicals (june of 1940- summer of 1944)
In the Journal:
Menotyra. 2004, Nr.1 (34), p. 32-37
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sovietų okupacija; Vokiečių okupacija; Leidinys; Straipsnis.
Keywords:
LT
Leidinys; Straipsnis.
Summary / Abstract:

LTChronologinės straipsnio ribos apima I sovietų okupacijos ir nacių okupacijos metus. Sovietmečiu šį laikotarpį plačiau tyrinėti buvo uždrausta. Aptariamasis lietuvių istorijos etapas - beveik balta dėmė visoje kultūros istoriografijoje. Tuo tarpu tyrimo objektas yra patrauklus - to meto kultūrinis gyvenimas buvo ypač intensyvus, kadangi kultūra buvo laikoma stipriausia tautos gynimosi nuo svetimos valdžios forma. Okupantų valdžios pripažįstamų periodinių leidinių buvo leidžiama vos keletas. Paradoksalu, bet juose buvo pateikiama labai daug straipsnių apie kultūros įvykius. Daugybė kritikų, prieškariu išsiskirstę po atskirus leidinius, dabar susibūrė į porą, be to, debiutavo laisvės laikų išauginta jaunoji karta. Visų meno šakų kritika, tarp jų ir muzikos kritika, tuo metu turėjo keletą kitokių nei laisvės laikais bendrų bruožų. Pirmasis - nerašyta probleminių straipsnių, nes šie paprastai būna nukreipti ateitin. Antrasis bruožas - dažniau nei prieškariu pateikta personalinių publikacijų - tiek apie praeities kultūros veikėjus, tiek apie gyvuosius šių jubiliejų progomis. Po trėmimų ir žudymų, įvykdytų I sovietų okupacijos metais, menininkai ypač brangino vienas kitą. Muzikiniai straipsniai, kaip ir kitos kultūrinės publikacijos, atskleidė tautos pastangas atsiriboti nuo priešiškos ideologijos. Buvo dirbama vadovaujantis prieškariu suformuotomis vertybėmis. [Iš leidinio]

ENThe object of this article is music articles published in Lithuanian periodicals. The aim is to group the articles by genres and to emphasize their most important themes. The chronological limits of the articles cover the years of the first Soviet occupation and the Nazi occupation period. […] Nevertheless, the object of investigation is attractive, as the cultural life was very intensive, because culture was treated as an effective form of defense against the occupants. However, just a few periodicals acknowledged by occupation authorities were being published. Paradoxically, they contained a lot of articles on cultural events. A lot of reviewers, who worked separately in different publications, now gathered into a couple of them. Besides, a new generation grown up by freedom times made its debut. Critique of all branches of art as well as music critique had some very significant common features. The first one is that no problematical articles, usually directed to the future, were written. The second one is that personal publications about the past time culture activists as well as about the alive ones on their anniversary occasions were presented more often than in the pre-war period. After deportations and massacres of the first Soviet occupation, artists tried to come closer together, to cherish each other. The annotations and reviews are colourful, showing the perception depth and touch. Music articles, as well as other cultural publications, revealed the nation's efforts to dissociate with occupational ideology. The work was done just in a professional manner, following the values formed during the pre-war period. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12142
Updated:
2018-12-17 11:21:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 3
Export: